Nr.DataConținutdoc_categories_hfilterdoc_tags_hfilter
HCL 287-29522.03.2024HCL decembrie 20232023 hcl
HCL 264-28022.03.2024

HCL noiembrie 2023

2023 hcl
HCL 242-26322.03.2024

HCL octombrie 2023

2023 hcl
Proces verbal22.01.2024

Proces verbal afișare

2023 hcl
HCL 30322.01.2024

Organigrama și stat de functii

2023 hcl
HCL 29722.01.2024

Organigrama

2023 hcl
HCL 224-24110.11.2023

HCL septembrie 2023

2023 hcl
HCL 194-21725.10.2023

HCL august 2023

2023 hcl
HCL 164-19321.08.2023

HCL luna iulie

2023 hcl
HCL 137-16313.07.2023

HCL iunie 2023

2023 hcl
HCL 103-13512.07.2023

HCL mai 2023

2023 hcl
HCL 85-10231.05.2023

HCL aprilie 2023

2023 hcl
HCL 50-8319.04.2023

HCL martie 2023

2023 hcl
HCL 22-4923.03.2023

HCL februarie 2023

 

2023 hcl
HCL 1-2123.03.2023

HCL ianuarie 2023

2023 hcl2023
HCL 32613.01.2023

HCL privind taxele și impozitele

2023 hcl2023
HCL 318-34221.12.2022

HCL Decembrie

2022 hcl2022
HCL 284-31630.11.2022

HCL Noiembrie

2022 hcl2022
HCL 250-28315.10.2022

HCL Octombrie

2022 hcl
HCL 225-24911.10.2022

HCL Septembrie

2022 hcl2022
HCL 210-22430.08.2022

Completare HCL august 2022

2022 hcl2022
HCL 158-20422.08.2022

Hotărâri ale Consiliului Local

2022 hcl28-iulie
HCL 145-15722.08.2022

Hotărâri ale Consiliului Local

2022 hcl07-iulie
HCL 14430.06.2022

privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Gilău, județul Cluj

2022 hcl06-iunie
HCL 14330.06.2022

privind avizarea lucrării Racord canal menajer în localitatea Gilău, str. Branistei nr. 175A

2022 hcl06-iunie
HCL 14230.06.2022

privind avizarea lucrării Construire locuință unifamilială, împrejmuire teren si racorduri la utilităti în localitatea Gilău nr. 811

2022 hcl06-iunie
HCL 14130.06.2022

privind avizarea lucrării avizarea lucrării Racord aerian gaze naturale și post reglare măsurare în localitatea Gilău, str. Principală nr. 6 73A

2022 hcl06-iunie
HCL 14030.06.2022

privind avizarea lucrării avizarea lucrării Racord gaze naturale și post reglare măsurare în localitatea Gilău, str. Principală nr. 709

2022 hcl06-iunie
HCL 13930.06.2022

privind majorarea cheltuielilor neeligibile la contractul de lucrări nr. 47/04.11.2020 având obiectivul înființare creșă în localitatea Gilău, com. Gilău, jad. Cluj

2022 hcl06-iunie
HCL 13830.06.2022

privind majorarea cheltuielilor neeligibile la contractul de lucrări nr. 47/04.11.2020 având obiectivul înființare creșă în localitatea Gilău, com. Gilău, jud. Cluj

2022 hcl06-iunie
HCL 13730.06.2022

privind avizarea lucrării Deschidere acces la căi de comunicație aflate în administrare, amplasare racorduri și branșamente pentru lucrarea Elaborare PUD și construire casă de vacanță, fosă septică, acces, împrejmuire parțială în localitatea Someșu Rece, zona Păltinei, F.N.

2022 hcl06-iunie
HCL 13630.06.2022

privind avizarea lucrării Branșament apă și racord canal în localitatea Gilău nr. 1309S

2022 hcl06-iunie
HCL 13530.06.2022

privind avizarea lucrării Construire locuință unifamilială și garaj, branșamente în localitatea Somesu Rece nr. 42A

2022 hcl06-iunie
HCL 13430.06.2022

privind avizarea lucrării Consolidări și mansardări construcție existentă, împrejmuire latură est și sud (pe amplasamentul vechi al împrejmuirii), modificări interioare în localitatea Gilău nr, 422

2022 hcl06-iunie
HCL 13330.06.2022

privind avizarea lucrării Alimentare cu energie electrică în localitatea Someșu Rece nr, 348, zona Păltinei

2022 hcl06-iunie
HCL 13230.06.2022

privind avizarea lucrării Alimentare cu energie electrică în localitatea Someșu Rece, zona Păltinei

2022 hcl06-iunie
HCL 13130.06.2022

privind avizarea lucrării Branșament electric în localitatea Gilău, str. Suceag nr. 380

2022 hcl06-iunie
HCL 13030.06.2022

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale și post reglare măsurare în localitatea Gilău, str. Suceag nr. 380

2022 hcl06-iunie
HCL 12930.06.2022

privind avizarea lucrării avizarea lucrării Racord aerian gaze naturale și post reglare măsurare în localitatea Gilău nr. 116

2022 hcl06-iunie
HCL 12830.06.2022

privind avizarea lucrării avizarea lucrării Racord aerian gaze naturale și post reglare măsurare în localitatea Gilău str. Principală nr. 691

2022 hcl06-iunie
HCL 12730.06.2022

privind avizarea lucrării avizarea lucrării Racord gaze naturale presiune redusă și post reglare măsurare în localitatea Gilău str. Republicii nr. 782

2022 hcl06-iunie
HCL 12630.06.2022

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale presiune redusă și post reglare măsurare în localitatea Gilău str. Someșul Rece nr. 1195A

2022 hcl06-iunie
HCL 12530.06.2022

privind avizarea lucrării Extindere conductă, 3 racorduri gaze naturale presiune redusă, post reglare măsurare în localitatea Gilău, str. Someșul Rece F.N.

2022 hcl06-iunie
HCL 12430.06.2022

privind avizarea lucrării Dezafectare și reamplasare racord gaze naturale presiune redusă, post reglare măsurare în localitatea Gilău nr, 1334

2022 hcl06-iunie
HCL 12330.06.2022

privind avizarea reglementării accesului, amplasare branșamente și racorduri la străzile localității pentru investiția Elaborare PUZ- Introducere teren în intravilan cu funcțiunea zonă de unități industriale nepoluante în localitatea Gilău F.N.

2022 hcl06-iunie
HCL 12230.06.2022

privind aprobarea documentației PUZ pentru investiția Elaborare PUZ – Introducere teren în intravilan, construire hale industriale, realizare infrastructură pentru asigurarea utilităților publice și a drumurilor de incintă, împrejmuire în localitatea Gilău F.N.

2022 hcl06-iunie
HCL 12130.06.2022

privind aprobarea documentației PUD pentru pentru lucrarea Construire structură de primire turistică cu funcțiune de cazare, cabană turistica, amenajări exterioare, împrejmuire, racorduri și bazin vidanjabil în localitatea Someșu Rece F.N.

2022 hcl06-iunie
HCL 12030.06.2022

privind aprobarea documentației PUD pentru pentru lucrarea Construire casă de locuit, bazin vidanjabil, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri la re9țelele de utilităti urbane în localitatea Somesu Rece F.N.

2022 hcl06-iunie
HCL 11930.06.2022

privind aprobarea documentației PUD pentru pentru lucrarea Construire casă de locuit, bazin vidanjabil, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilităti urbane în localitatea Somesu Rece F.N.

2022 hcl06-iunie
HCL 11830.06.2022

Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim. II al anului 2022

2022 hcl06-iunie
HCL 11730.06.2022

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj și Comuna Gilău

2022 hcl06-iunie
HCL 11630.06.2022

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Documentul de Poziție încheiat la data de 28.07.2010 de către membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj pentru stabilirea modului de implementare a Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj

2022 hcl06-iunie
HCL 11509.06.2022

privind aprobarea modalității de branșare la conducta de gaz din localitatea Someșul Rece

2022 hcl06-iunie
HCL 11409.06.2022

privind avizarea lucrării Construire casă de locuit P+1E, amenajări exterioare, branșamente și racorduri în localitatea Gilău, str. Școlii F.N.

2022 hcl06-iunie
HCL 11309.06.2022

privind propunerea de schimbare a destinației Corpului B situat în corn. Gilău, str. Suceag nr. 238A, identificat în CF53238, având suprafața construită de 234 mp și a Corpului C situat în corn. Gilău, str. Suceag nr. 238B, identificat în CF53154, având suprafața construită de 145 mp aparținând domeniului public al Comunei Gilău, din imobile cu destinația de unitate de învățământ în imobil cu destinația de centru administrativ (Corpul B) și spațiu funcțiuni mixte (Corpul C)

2022 hcl06-iunie
HCL 11209.06.2022

privind aprobarea alocării sumei de 22.500 lei pentru Concursul Național Ecvestru, Gilău 2022

2022 hcl06-iunie
HCL 11109.06.2022

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim. II al anului 2022

2022 hcl06-iunie
HCL 11009.06.2022

Privind aprobarea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități.

2022 hcl06-iunie
HCL 10931.05.2022

privind avizarea lucrării Branșament electric pe domeniul public în localitatea Gilău, nr. 1109

2022 hcl05-mai
HCL 10831.05.2022

privind aprobarea prelungirii termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 47/04.11.2020 având ca obiectiv înființare creșă în localitatea Gilău, com. Gilău, jud. Cluj

2022 hcl05-mai
HCL 10731.05.2022

privind aprobarea Contractului de comodat încheiat între S.C. NEW AGE INVEST S.R.L., în calitate de comodant și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Gilău, în calitate de comodatar

2022 hcl05-mai
HCL 10631.05.2022

privind avizare reglementare acces, amplasare branșamente și racorduri la străzi ale localității pentru investiția Elaborare PUZsi DTACpentru introducere teren în intravilan cu destinația zona utilităților de producție industrială, servicii, depozitare, racorduri și branșamente în localitatea Gilău, zona Balastierei F.N.

2022 hcl05-mai
HCL 10531.05.2022

privind aprobarea documentației PUD pentru lucrarea Construire locuință unifamilială, împrejmuire, amenajări exterioare și racorduri la utilități în localitatea Gilău, zona Motel, F.N.

2022 hcl05-mai
HCL 10431.05.2022

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim. II al anului 2022

2022 hcl05-mai
HCL 10331.05.2022

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale comunei Gilău

2022 hcl05-mai
HCL 10219.05.2022

privind încheierea unui contract de prestări servicii cu un operator autorizat pentru colectarea, depozitarea și refolosirea deșeurilor rezultate din construcții și a celor voluminoase

2022 hcl05-mai
HCL 10119.05.2022

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Gilău pentru perioada 2020 – 2025

2022 hcl05-mai
HCL 10019.05.2022

privind avizarea lucrării Branșament electric în localitatea Gilău, str. Principală nr. 1171B

2022 hcl05-mai
HCL 9919.05.2022

privind majorarea cheltuielilor neeligibile la contractul de lucrări nr. 47/04.11.2020 având obiectivul înființare creșă în localitatea Gilău, com. Gilău, jad. Cluj

2022 hcl05-mai
HCL 9819.05.2022

privind stabilirea profilului de drum din dreptul imobilului situat în localitatea Gilău, F.N., identificat prin CF nr. 57762, în vederea realizării obiectivului Construire locuință cuplată P+E cu două unități locative, împrejmuire, alenajări exterioare în localitatea Gilău, F.N.

2022 hcl05-mai
HCL 9719.05.2022

privind avizarea lucrării Construire locuință individuală P+1E, împrejmuire, amenajări exterioare, racorduri și branșamente la utilități în localitatea Gilău, F.N.

2022 hcl05-mai
HCL 9619.05.2022

privind avizarea lucrării Construire locuință unifamilială P+1E, garaj P, împrejmuire, amenajări exterioare, racorduri și branșamente la utilități în localitatea Gilău, nr. 683

2022 hcl05-mai
HCL 9519.05.2022

privind avizarea lucrării Intrare în legalitate-locuință P în localitatea Gilău, nr. 1130A

2022 hcl05-mai
HCL 9419.05.2022

privind mandatarea dini Gelu-Vasile TOPAN – primar al corn. Gilău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară QUA TRO ECO SALUB pentru aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2021 și a raportului de gestiune a administratorului

2022 hcl05-mai
HCL 9319.05.2022

privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2021 ale S.C. Quatro Eco Salub S.R.L. și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2022

2022 hcl05-mai
HCL 9219.05.2022

privind mandatarea dini Gelu-Vasile TOPAN – primar al corn. Gilău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Gelu Voievod pentru aprobarea majorării cuantumului tarifelor de salubritate

2022 hcl05-mai
HCL 9119.05.2022

privind aprobarea majorării cuantumului tarifelor de salubritate de pe raza unității administrativ-teritoriale Comuna Gilău, pentru persoane fizice și persoane juridice, începând cu data de 1 iunie a anului 2022

2022 hcl05-mai
HCL 9019.05.2022

privind privind avizarea lucrării Construire două locuințe unifamiliale P+M, împrejmuire, amenajări exterioare, racorduri și branșamente la utilități în localitatea Gilău, F.N.

2022 hcl05-mai
HCL 8919.05.2022

privind aprobarea participării Comunei Gilău în cadrul proiectului „Investiții în sisteme TIC, în comuna Gilău, județul Cluj” in vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta CIO – Fondul local, Obiectul de investiții 1.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme de management urban/local)

2022 hcl05-mai
HCL 8816.05.2022

privind aprobarea depunerii proiectului “Elaborarea în format GIS al Planului Urbanistic Zonal pentru terenul în suprafață de 128.500 mp înscris în CF 54653 în vederea realizării unui parc industrial in comuna Gilău”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizata prin proiect, a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor aferente proiectului

2022 hcl05-mai
HCL 8716.05.2022

privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „Achiziție microbuz nepoluant în comuna Marișel”

2022 hcl05-mai
HCL 8627.04.2022

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim. II al anului 2022

2022 hcl04-aprilie
HCL 8527.04.2022

privind avizarea lucrării Elaborarea documentației PUD și a documentației pentru DTAC cabană de acces, bazin vidanjabil, împrejmuire, racorduri la utilități și anexă gospodărească în localitatea Someșu Cald, F.N.

2022 hcl04-aprilie
HCL 8427.04.2022

privind avizarea lucrării Extindere conductă de distribuție și racord gaze naturale presiune redusă în localitatea Gilău, str. Braniște, F.N.

2022 hcl04-aprilie
HCL 8327.04.2022

privind avizarea lucrării reglementare acces la lucrarea Racord gaze naturale și post de reglare măsurare în localitatea Gilău, str. Feser, nr. 447

2022 hcl04-aprilie
HCL 8227.04.2022

privind avizarea lucrării Intrare în legalitate-menținere pe amplasament a construcției executate fără autorizație de construire-cabană și anexă gospodărească din lemn în corn. Gilău, sat Someș u Rece, cătun Chirii ești, jud. Cluj

2022 hcl04-aprilie
HCL 8127.04.2022

privind avizarea deschiderii de acces la căi de comunicație aflate în administrare, amplasare racorduri și branșamente pentru lucrarea Elaborare PUD și construire 2 cabane, anexă, piscină, amenajări exterioare, bazin vidanjabil, acces, împrejmuire, racorduri și branșamente la rețelele de utilități urbane în localitatea Someșu Rece, zona Păltinei, FN.

2022 hcl04-aprilie
HCL 8027.04.2022

privind avizarea lucrării Branșament de apă cișmea și racord cana!pentru imobilul situat în localitatea Gilău, str. Școlii nr. 1080A

2022 hcl04-aprilie
HCL 7927.04.2022

privind avizarea lucrării Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire două duplexuri și solicitare accese auto și pietonale noi la drum secundar, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețele de utilități urbane în localitatea Gilău, str. Principală nr. 666

2022 hcl04-aprilie
HCL 7827.04.2022

privind avizarea lucrării Elaborare PUD și construire capelă mortuară, construire drept de servitute de trecere, racorduri și branșamente la utilități în localitatea Someșu Cald, F.N.

2022 hcl04-aprilie
HCL 7727.04.2022

privind avizarea lucrării Construire locuință unifamilială cu regim de înălțime P+E, împrejmuire teren, racorduri și branșamente la rețele în localitatea Gilău, str. Braniște nr. 158A

2022 hcl04-aprilie
HCL 7627.04.2022

privind aprobarea documentației PUD pentru lucrarea Construire casă de vacanță, amenajări exterioare, împrejmuire, branșamente, bazin vidanjabil în localitatea Someșu Cald, Lac Tarnița-Plaja 2, F.N.

2022 hcl04-aprilie
HCL 7527.04.2022

privind aprobarea documentației PUD pentru lucrarea Construire casă familială, amenajări exterioare, împrejmuire, bazin vidanjabil în localitatea Someșu Rece, F.N.

2022 hcl04-aprilie
HCL 7427.04.2022

privind aprobarea documentației PUD pentru lucrarea Construire casă familială, împrejmuire, bazin vidanjabil, branșament apă în localitatea Gilău, zona La Răstoci, F.N.

2022 hcl04-aprilie
HCL 7327.04.2022

privind aprobarea documentației PUD pentru lucrarea Construire casă de vacanță, împrejmuire, bazin vidanjabil în sat Someșu Rece, zona Față, F.N.

2022 hcl04-aprilie
HCL 7227.04.2022

privind majorarea cheltuielilor neeligibile ia contractul de lucrări nr. 47/04.11.2020 având obiectivul Înființare creșă în localitatea Gilău, jud. Cluj

2022 hcl04-aprilie
HCL 7127.04.2022

privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local al comunei Gilău spre adoptare

2022 hcl04-aprilie
HCL 7027.04.2022

privind completarea art. 1 din HCL nr. 13/2021 referitoare la aprobarea tarifului pentru utilizarea temporară (ocazională) a sălii și a terenului de sport aflat în administrarea Liceului Teoretic Gelu Voievod

2022 hcl04-aprilie
HCL 6927.04.2022

privind preluarea în administrare a unor imobile aparținând domeniului public al Comunei Gilău, date în administrare Liceului Teoretic Gelu Voievod prin HCL 21 din 29.01.2019

2022 hcl04-aprilie
HCL 6827.04.2022

privind stabilirea tarifului pentru colectarea ciupercilor și a fructelor de pădure din flora spontană a pădurilor și fânețelor aparținând domeniului public al com. Gilău

2022 hcl04-aprilie
HCL 6727.04.2022

privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ- teritorială a Comunei Gilău

2022 hcl04-aprilie
HCL 6630.03.2022

privind aprobarea depunerii proiectului privind RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A LOTULUI III DE BLOCURI FORMATE DIN BLOCUL E5, E8, E9, C2 DIN GILĂU, JUD CLUJ, spre finanțate prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ , COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII, AXA 1 – SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE OPERAȚIUNEA A.3: RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A
CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE

2022 hcl03-martie
HCL 6530.03.2022

privind aprobarea depunerii proiectului privind RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A LOTULUI II DE BLOCURI FORMATE DIN BLOCUL C5, E, E3, E4 DIN GILĂU, JUD CLUJ, spre finanțate prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ , COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII, AXA 1 – SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE OPERAȚIUNEA A.3: RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A
CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE

2022 hcl03-martie
HCL 6430.03.2022

privind aprobarea depunerii proiectului privind RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A LOTULUI I DE BLOCURI FORMATE DIN BLOCUL 14, H2, D4, A3 DIN GILĂU, JUD CLUJ, spre finanțate prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ , COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII, AXA 1 – SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE OPERAȚIUNEA A.3: RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE

2022 hcl03-martie
HCL 6330.03.2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Amenajare spațiu public în zona blocului 14, localitatea Gilău, comuna Gilău, jud. Cluj-faza Studiu de fezabilitate

2022 hcl03-martie
HCL 6230.03.2022

privind avizarea proiectului Amenajare spațiu public în zona blocului 14, localitatea Gilău, comuna Gilău, jud. Cluj-faza Studiu de fezabilitate

2022 hcl03-martie
HCL 6124.03.2022

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă în localitatea Gilău, str. Morii nr. 1034

2022 hcl03-martie
HCL 6024.03.2022

privind acordarea unui mandat special diui primar Gelu-Vasile Topan, pentru a aproba în Adunarea Generala a membrilor Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj, (AMTPC), modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 42/29.12.2018, în sensul atribuirii în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA, a automatului de eliberare legitimații de călătorie aflat în domeniul privat al comunei Florești, ce face parte din investiția “Achiziționare automat de eliberare legitimații de călătorie ”

2022 hcl03-martie
HCL 5924.03.2022

privind respingerea solicitării de retragere a UAT comuna Florești din cadrul S.C. QUATRO ECO SALUB S.R.L.

2022 hcl03-martie
HCL 5824.03.2022

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de la bugetul Comunei Gilău unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

2022 hcl03-martie
HCL 5724.03.2022

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pajiștilor disponibile, libere de contract, proprietatea publică a comunei Gilău, crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice care au domiciliul pe raza unității administrativ-teritoriale, având animalele înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor

2022 hcl03-martie
HCL 5617.03.2022

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă în localitatea Gilău, str. Braniște nr. 150C

2022 hcl03-martie
HCL 5517.03.2022

privind avizarea lucrării Branșament apă și racord canal în localitatea Someșu Rece nr. 225

2022 hcl03-martie
HCL 5417.03.2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de modernizare bază sportivă în localitatea Gilău – desființare corp C2, construire corp C3 cu funcțiunea vestiar și toalete publice, modernizare suprafață de joc cu gazon natural, sistem de irigație teren, pistă de alergare în jurul terenului cu gazon natural cu două benzi, refacere împrejmuire proprietate, împrejmuiri tehnice necesare activităților sportive, branșamente și racorduri la utilități

2022 hcl03-martie
HCL 5317.03.2022

privind avizarea lucrării Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de modernizare bază sportivă în localitatea Gilău – desființare corp C2, construire corp C3 cu funcțiunea vestiar și toalete publice, modernizare suprafață de joc cu gazon natural, sistem de irigație teren, pistă de alergare în jurul terenului cu gazon natural cu două benzi, refacere împrejmuire proprietate, împrejmuiri tehnice necesare activităților sportive, branșamente și racorduri la utilități

2022 hcl03-martie
HCL 5217.03.2022

privind avizarea lucrării Alimentare cu energie electrică în localitatea Gilău, str. Suceag nr. 239

2022 hcl03-martie
HCL 5117.03.2022

privind avizul Consiliului Local Gilău pentru reglementare acces la lucrarea Construire locuință unifamilială D+P+E, împrejmuire, amenajări exterioare, racorduri și branșamente la utilități în localitatea Gilău, str. DN1-E60, F.N.

2022 hcl03-martie
HCL 5017.03.2022

privind avizul Consiliului local Gilău pentru reglementarea accesului la lucrarea Branșament electric în localitatea Gilău, str, Șes 5 tronson 2 Gilău

2022 hcl03-martie
HCL 4917.03.2022

privind aprobarea documentației PUD pentru lucrarea Desființare construcții existente locuință și anexe, elaborare PUD construire locuință, garaj, foișor, racorduri și branșamente noi la rețelele de utilități urbane în localitatea Someșu Rece F.N.

2022 hcl03-martie
HCL 4817.03.2022

privind aprobarea documentației PUZ pentru investiția Elaborare PUZ introducere teren în intravilan pentru construire locuințe unifamiliale, împrejmuire, amenajări exterioare, extindere rețele edilitare, racorduri și branșamente în localitatea Gilău F.N.

2022 hcl03-martie
HCL 4717.03.2022

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale comunei Gilău

2022 hcl03-martie
HCL 4617.03.2022

privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între U.A.T. Municipiul Cluj- Napoca, U.A.T. Comuna Gilău, U.A.T. Comuna Florești și U.A.T. Comuna Apahida, pentru realizarea, în parteneriat, a Studiului de Fezabilitate, a Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z), a documentației tehnice pentru autorizația de construire (D.T.A.C.), precum și a tuturor studiilor conexe obiectivului de investiții Amenajare coridor de mobilitate urbană durabilă (pietonal și velo) de-a lungul râului Someș, prevăzut în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.) 2021- 2030, aprobat prin Hotărârea nr. 2/2022

2022 hcl03-martie
HCL 4517.03.2022

privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Gilău care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Gilău

2022 hcl03-martie
HCL 4417.03.2022

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim. I al anului 2022

2022 hcl03-martie
HCL 4317.03.2022

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al com. Gilău la data de 31.12.2021

2022 hcl03-martie
HCL 4214.03.2022

privind alegerea președintelui de ședință

2022 hcl03-martie
HCL 4124.02.2022

privind completarea HCL nr. 85/07.06.2018 referitoare la aprobarea Regulamentului de bună gospodările a com. Gilău

2022 hcl02-februarie
HCL 4024.02.2022

privind revocarea Hotărârii de Consiliu local nr. 7/27.01.2022 privind completarea HCL nr. 85/07.06.2018 referitoare la aprobarea Regulamentului de bună gospodărire a comunei Gilău

2022 hcl02-februarie
HCL 3924.02.2022

privind avizarea lucrării Branșament electric trifazat în localitatea Gilău, nr. 1223A

2022 hcl02-februarie
HCL 3824.02.2022

privind avizarea lucrării Lucrări de alimentare cu energie electrică a obiectivului imobile cuplate în localitatea Gilău, str. Principală, F,N.

2022 hcl02-februarie
HCL 3724.02.2022

privind avizarea lucrării Realizarea coexistentei LEA 20KV cu construcție magazin Romstal, clădire depozitare, showroom auto cu service, stație ITP auto în localitatea Gilău, F.N.

2022 hcl02-februarie
HCL 3624.02.2022

privind avizarea lucrării Extindere conductă și branșament gaze naturale în localitatea Gilău, str. Principală nr. 630P

2022 hcl02-februarie
HCL 3524.02.2022

privind avizarea lucrării Construire locuință unifamilială Sp+P+1E cu garaj, bazin vidanjabil și împrejmuire în localitatea Gilău, F.N.

2022 hcl02-februarie
HCL 3424.02.2022

privind avizarea lucrării Elaborare PUD și construire locuință, acces, împrejmuire în localitatea Gilău, zona Motel, F.N.

2022 hcl02-februarie
HCL 3324.02.2022

privind avizarea lucrării Extindere conductă de distribuție și branșament gaze naturale presiune redusă în localitatea Gilău, str. Feser nr. 505A și nr. 170E

2022 hcl02-februarie
HCL 3224.02.2022

privind avizarea lucrării Extindere conductă de distribuție și două branșamente gaze naturale presiune redusă în localitatea Gilău, str. Braniștei nr. 161A/170E și nr. 170E

2022 hcl02-februarie
HCL 3124.02.2022

privind avizarea lucrării Deschidere acces la căi de comunicație aflate în administrare pentru lucrarea Elaborare PUD și construire casă de vacanță, amenajări exterioare, acces, împrejmuire, bazin vidanjabil în localitatea Someșu Cald, F.N.

2022 hcl02-februarie
HCL 3024.02.2022

privind avizarea lucrării Construire spălătorie auto , amenajări exterioare, împrejmuire, desființare parțială corp CI în localitatea Gilău, nr. 527

2022 hcl02-februarie
HCL 2924.02.2022

privind avizarea lucrării Amenajare acces din strada Gilău Vest în zona de acces ta S.C. EDI WOOD S.R.L. din localitatea Gilău, str. Gilău Vest F.N.

2022 hcl02-februarie
HCL 2824.02.2022

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale și post reglare măsurare în localitatea Gilău, str. Republicii nr. 883

2022 hcl02-februarie
HCL 2724.02.2022

privind avizarea lucrării Elaborare PUD și construire casă de vacanță, amenajări exterioare, acces, împrejmuire, bazin vidanjabil în localitatea Someșu Cald, F.N.

2022 hcl02-februarie
HCL 2624.02.2022

privind avizarea lucrării Branșament apă în localitatea Someșu Cald F,N.

2022 hcl02-februarie
HCL 2524.02.2022

privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor obiecte de inventar și mijloace fixe aparținând domeniului privat al comunei Gilău

2022 hcl02-februarie
HCL 2424.02.2022

privind suportarea, din bugetul local al com. Gilău, a cheltuielilor necesare sterilizării a 30 de câini fără pedigree, cu stăpân, la nivelul com. Gilău

2022 hcl02-februarie
HCL 2310.02.2022

privind prelungirea valabilitatii scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile

2022 hcl02-februarie
HCL 2210.02.2022

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de lucrări nr. 50/23.08.2021 aferent investiției Modernizarea infrastructurii rutiere în Comuna Gilău, județul Cluj

2022 hcl02-februarie
HCL 2110.02.2022

Privind aprobarea oportunității și necesității demarării procedurilor legale de declarare a comunei Gilău, județul Cluj, ca stațiune turistică de interes local și ulterior accesarea de fonduri europene nerambursabile

2022 hcl02-februarie
HCL 2010.02.2022

Privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

2022 hcl02-februarie
HCL 1927.01.2022

privind aprobarea prelungirii termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 47/04.11.2020 având ca obiectiv înființare creșă în localitatea Gilău, com. Gilău, jud. Cluj

2022 hcl01-ianuarie
HCL 1827.01.2022

privind avizarea lucrării Elaborare PUD și documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului restaurant și locuință de serviciu, vilă turistica în localitatea Someșu Cald, F.N.

2022 hcl01-ianuarie
HCL 1727.01.2022

privind aprobarea îndreptării erorii materiale din HCL nr. 306/21.12.2021 referitoare la avizarea lucrării Elaborare PUD și construire hală de depozitare aparaturi medicale, P, utilități la faza PUD în localitatea Gilău, str. Someșul Rece, nr. 1166 A

2022 hcl01-ianuarie
HCL 1627.01.2022

privind avizarea lucrării Branșament electric în localitatea Gilău, nr. 905A

2022 hcl01-ianuarie
HCL 1527.01.2022

privind avizarea lucrării Construire casă de locuit P, împrejmuire în localitatea Gilău, zona Șesul de Jos, F.N.

2022 hcl01-ianuarie
HCL 1427.01.2022

privind avizarea lucrării Construire locuință cuplată P+E, împrejmuire în localitatea Gilău, zona Șesul de Jos, F.N.

2022 hcl01-ianuarie
HCL 1327.01.2022

privind aprobarea documentației PUD pentru lucrarea Construire locuință unifamilială, bazin vidanjabil, împrejmuire, amenajări exterioare în localitatea Someșu Rece, F.N.

2022 hcl01-ianuarie
HCL 1227.01.2022

privind avizarea lucrării Intrare în legalitate – Menținerea pe amplasament a construcției executate fără autorizație de construire – Cabană din lemn, zid de sprijin, bazin vidanjabil în localitatea Someșu Rece, zona Fata F.N

2022 hcl01-ianuarie
HCL 1127.01.2022

privind avizarea lucrării Branșament electric în localitatea Gilău, nr. 202

2022 hcl01-ianuarie
HCL 1027.01.2022

privind avizarea lucrării Extindere conductă de distribuție, branșament gaze naturale de presiune redusă și PRM în localitatea Gilău, nr. 1263A

2022 hcl01-ianuarie
HCL 927.01.2022

privind avizarea lucrării Extindere conductă de distribuție și racord gaze naturale de presiune redusă în localitatea Gilău, nr. 1150 D

2022 hcl01-ianuarie
HCL 827.01.2022

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă în localitatea Gilău, str. Feser nr. 480

2022 hcl01-ianuarie
HCL 727.01.2022

privind completarea HCL nr. 85/07.06.2018 referitoare la aprobarea Regulamentului de bună gospodările a com. Gilău

2022 hcl01-ianuarie
HCL 627.01.2022

privind propunerea de schimbare a destinației Corpului B și a Corpului C situate în clădirea Școlii Vechi Gilău, aparținând domeniului public al Comunei Gilău, din imobile cu destinația de unitate de învățământ în imobile cu altă destinație

2022 hcl01-ianuarie
HCL 527.01.2022

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) și a cofinanțării proiectului Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020 în urma aplicării Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin POIM 2014-2020 aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.379/2020

2022 hcl01-ianuarie
HCL 427.01.2022

privind aprobarea rețelei școlare a comunei Gilău pentru anul școlar 2022-2023

2022 hcl01-ianuarie
HCL 327.01.2022

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale comunei Gilău

2022 hcl01-ianuarie
HCL 227.01.2022

privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2021

2022 hcl01-ianuarie
HCL 105.01.2022

privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul anilor precedenți a deficitului bugetar al anului 2021 al secțiunii de dezvoltare

2022 hcl01-ianuarie
HCL 31821.12.2021

privind avizarea lucrării Branșament electric în localitatea Gilău, str. Principală nr. 1293

hcl2021 hcl12-decembrie
HCL 31721.12.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă în localitatea Gilău, str. Feser nr. 422

hcl2021 hcl12-decembrie
HCL 31621.12.2021

privind stabilirea plafonului creanțelor fiscale care pot fi anulate, aflate în sold la data de 31.12.2021, mai mici de 40 de lei și anularea debitelor S.C. Millennium Ceramics

hcl2021 hcl12-decembrie
HCL 31521.12.2021

privind aprobarea majorării contractului nr. 58/27.09.2021 Lotul II-Furnizare dotări mobilier, conform Dispoziției de șantier – Dotări mobilier din data de 08.12.2021 aferentă proiectului Construire grădiniță cu program prelungit în localitatea Gilău, județul Cluj

hcl2021 hcl12-decembrie
HCL 31421.12.2021

privind avizarea lucrării Branșament apă și racord canal în localitatea Gilău, str. Principală nr. 677

hcl2021 hcl12-decembrie
HCL 31321.12.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale și post de reglare-măsurare în localitatea Gilău, str. Someșul Rece nr. 1238

hcl2021 hcl12-decembrie
HCL 31221.12.2021

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai lucrării Modernizarea infrastructurii rutiere în localitatea Gilău, strada Morii 1, str. Morii 2, str. Suceag 1, str. Feser 5, extindere rețea de canalizare pe str. Morii 1 și pe str. Suceag 1, racorduri și branșamente la utilități

hcl2021 hcl12-decembrie
HCL 31121.12.2021

privind avizarea lucrării Modernizarea infrastructurii rutiere în localitatea Gilău, strada Morii 1, str. Morii 2, str. Suceag 1, str. Feser 5, extindere rețea de canalizare pe str. Morii 1 și pe str. Suceag 1, racorduri și branșamente la utilități

hcl2021 hcl12-decembrie
HCL 31021.12.2021

privind majorarea cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul înființare creșă în localitatea Gilău, comuna Gilău, județul Cluj

hcl2021 hcl12-decembrie
HCL 30921.12.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă în localitatea Gilău, Zona Parcele nr. 22

hcl2021 hcl12-decembrie
HCL 30821.12.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă în localitatea Gilău, str. Republicii (zona Parcele) nr. 26

hcl2021 hcl12-decembrie
HCL 30721.12.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă în localitatea Gilău, str. Republicii nr. 851

hcl2021 hcl12-decembrie
HCL 30621.12.2021

privind avizarea lucrării Elaborare PUD și construire hală de depozitare aparaturi medicale, P, utilități la faza PUD în localitatea Gilău, str. Someșul Rece, nr. 1166A

hcl2021 hcl12-decembrie
HCL 30521.12.2021

privind aprobarea raportului de expertiză tehnică pentru obiectivul Expertiză tehnică clădire centru medical corp C2 localitatea Gilău, jud.Cluj, în vederea desființării integrale a construcției existente

hcl2021 hcl12-decembrie
HCL 30421.12.2021

privind avizarea lucrării Elaborare PUD și construire locuință unifamilială P, amenajări exterioare, împrejmuire, filigorie, branșamente și racorduri la utilități în localitatea Gilău, zona Motel, F.N.

hcl2021 hcl12-decembrie
HCL 30321.12.2021

privind avizarea lucrării Elaborare PUD și construire hală de depozitare P+Ep, amenajări exterioare, împrejmuire, acces, racorduri și branșamente la utilități în localitatea Gilău, str. Balastierei F.N.

hcl2021 hcl12-decembrie
HCL 30221.12.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă în localitatea Gilău, str. Morii nr. 1038

hcl2021 hcl12-decembrie
HCL 30121.12.2021

privind avizarea lucrării avizarea lucrării Branșament apă în localitatea Someșu Cald, nr. 111

hcl2021 hcl12-decembrie
HCL 30021.12.2021

privind însușirea documentației cadastrale în vederea înscrierii în CF a imobilelor cu destinația drum (Balastierei, Roșfed, Șes), aparținând domeniului public al com. Gilău

hcl2021 hcl12-decembrie
HCL 29921.12.2021

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale comunei Gilău

hcl2021 hcl12-decembrie
HCL 29821.12.2021

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim. IV al anului 2021

hcl2021 hcl12-decembrie
HCL 29716.12.2021

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim. IV al anului 2021

hcl2021 hcl12-decembrie
HCL 29325.11.2021

privind aprobarea scoaterii din uz, în vederea casării, a centralelor termice din clădirea Primăriei com. Gilău

hcl2021 hcl11-noiembrie
HCL 29425.11.2021

privind completarea art. 1 al HCL nr. 233/30.09.2021 privind propunerea de schimbare a destinației Corpului B și a Corpului C situate în clădirea Școlii Vechi Gilău, aparținând domeniului public al Comunei Gilău, din imobile cu destinația de unitate de învățământ în imobile cu altă destinație

hcl2021 hcl11-noiembrie
HCL 29525.11.2021

privind avizarea lucrării Desființare construcții C1, C2, C3, construire locuință cuplată P+E cu câte două apartamente și o locuință unifamilială P+E, amenajări exterioare, împrejmuire, branșamente și racorduri la utilități în localitatea Gilău, str. Principală nr. 1284

hcl2021 hcl11-noiembrie
HCL 29625.11.2021

privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la Contractul de Servicii nr. 10/2010 privind actualizarea PUG și a Regulamentului Local de Urbanism, privind încetarea, de comun acord, a acestuia

hcl2021 hcl11-noiembrie
HCL 28325.11.2021

privind avizarea lucrării Construire trei locuințe cuplate P+E cu câte două apartamente fiecare, amenajări exterioare, împrejmuire, branșamente și racorduri la utilități în localitatea Gilău, str. Someșu Rece, F.N.

hcl2021 hcl11-noiembrie
HCL 28425.11.2021

privind aprobarea documentației PUD pentru lucrarea Construire locuință unifamilială P+M, împrejmuire, branșamente și racorduri la utilități în localitatea Gilău, zona Motel, F.N.

hcl2021 hcl11-noiembrie
HCL 28525.11.2021

privind avizarea lucrării PUZpentru actualizare PUZ avizat și aprobat conform HCL Gilău nr. 94/2018, pentru construire ansamblu rezidențial-locuințe și servicii, asigurare utilități, operațiuni notariale și elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului drumuri și infrastructură, operațiuni notariale conform PUZ în localitatea Gilău, Ferma 22, F.N.

hcl2021 hcl11-noiembrie
HCL 28625.11.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Extindere rețea de iluminat public în zona Șesul de Jos din localitatea Gilău și în zona Lunca din sat Someșu Rece, Comuna Gilău, jud. Cluj”

hcl2021 hcl11-noiembrie
HCL 28725.11.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Desființare pod existent pe valea Căpuș și reconstruire pod pe același amplasament, strada Grădinii, Comuna Gilău, jud. Cluj”

hcl2021 hcl11-noiembrie
HCL 28825.11.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Desființare pod existent pe valea Căpuș și reconstruire pod pe același amplasament, strada Feser, Comuna Gilău, jud. Cluj”

hcl2021 hcl11-noiembrie
HCL 28925.11.2021hcl2021 hcl11-noiembrie
HCL 29025.11.2021

privind aprobarea Condițiilor de coexistentă dintre rețelele electrice existente și construire teren de sport în localitatea Gilău, str. Braniște, F.N., jud. Cluj

hcl2021 hcl11-noiembrie
HCL 29125.11.2021

privind aprobarea amplasării la intrarea aleei din spatele Primăriei spre Parohia Ortodoxă nr. 1 a indicatorului cu semnificația accesul interzis, respectiv cu excepția riveranilor

hcl2021 hcl11-noiembrie
HCL 29225.11.2021

privind revocarea, în parte, a Hotărârii de Consiliu local nr. 227/30.09.2021 privind avizarea lucrării Intrare în legalitate-împrejmuire teren în localitatea Someșu Rece nr. 330A

hcl2021 hcl11-noiembrie
HCL 27825.11.2021

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim. IV al anului 2021

hcl2021 hcl11-noiembrie
HCL 27925.11.2021

privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Gilău pentru anul școlar 2021-2022

hcl2021 hcl11-noiembrie
HCL 28025.11.2021

privind stabilirea impozitului pentru mijloacele de transport marfă pentru anul 2022

hcl2021 hcl11-noiembrie
HCL 28125.11.2021

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale comunei Gilău

hcl2021 hcl11-noiembrie
HCL 28225.11.2021

privind avizarea lucrării Branșament apă și racord canal în localitatea Gilău, str. Feser nr. 417B

hcl2021 hcl11-noiembrie
HCL 27511.11.2021

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim. IV al anului 2021

hcl2021 hcl11-noiembrie
HCL 27611.11.2021

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico economici, susținerea contribuției financiare aferente cheltuielilor eligibile și susținerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului de investiții Lucrări de intervenție la grădinița nouă din localitatea Gilău, județul Cluj, în scopul creșterii eficienței energetice

hcl2021 hcl11-noiembrie
HCL 27711.11.2021

privind aprobarea investiției „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în Comuna Gilău”

hcl2021 hcl11-noiembrie
HCL 27303.11.2021

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Gilău, județul Cluj

hcl2021 hcl11-noiembrie
HCL 27403.11.2021

privind desemnarea domnului Gelu-Vasile TOPAN ca membru în Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din com. Gilău

hcl2021 hcl11-noiembrie
HCL 27228.10.2021

privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Compania de Apă Someș SA pentru extinderea rețelei de apă/canal din zona Motel Gilău

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 27128.10.2021

privind modificarea și completarea art. 1 din HCL nr. 219/30.09.2021 privind aprobarea cantității de lemn de foc care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a Comunei Gilău, stabilirea prețului de referință și a modului de valorificare

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 27028.10.2021

privind avizarea lucrării Conectare rețea fibră optică STE Orange România CL 0147 în sat Someșu Rece, F.N.

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 26928.10.2021

privind avizarea lucrării Deschidere acces la căi de comunicație aflate în administrare, amplasare racorduri și branșamente aferent investiției Elaborare PUD și construire casă de vacanță, fosă septică, amenajări exterioare, racorduri, branșamente în localitatea Someșu Rece, zona Fata, F.N.

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 26828.10.2021

privind avizarea lucrării Branșament apă și racord canal în localitatea Gilău, str. Feser nr. 516A

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 26728.10.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă și PRM în localitatea Gilău, str. Braniște nr. 174

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 26628.10.2021

privind avizarea lucrării Elaborare PUD și construire casă de vacanțăD+P+M, amenajări exterioare, împrejmuire, bazin vidanjabil, branșamente în com. Gilău, sat Someșu Cald, Lac Tarnița, Plaja 2, F.N.

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 26528.10.2021

privind avizarea lucrării Modificare soluție constructivă și de amplasament casă unifamilială autorizată cu AC nr. 12 din 07.04.2014 în com. Gilău, sat Someșu Rece, F.N.

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 26428.10.2021

privind avizarea lucrării Racord canal în localitatea Gilău, zona Șesul de Jos, F.N.

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 26328.10.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea Modernizare străzi și alei în cimitirul din localitatea Gilău, jud. Cluj-Lot 2- înființare parcări și creare sensuri noi de circulație

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 26228.10.2021

privind avizarea lucrării Modernizare străzi și alei în cimitirul din localitatea Gilău, jud. Cluj-Lot 2-înființare parcări și creare sensuri noi de circulație

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 26128.10.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea Modernizare străzi și ai ei în cimitirul din localitatea Gilău, jud. Cluj-Lot 3-Alei Cimitir

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 26028.10.2021

privind avizarea lucrării Elaborare PUD și construire patru locuințe unifamiliale P+E, amenajări exterioare, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități în localitatea Gilău, zona Răstoci F.N.

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 25928.10.2021

privind avizarea lucrării Construire locuință unifamilială P+E, amenajări exterioare, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități în localitatea Gilău, zona Braniște F.N.

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 25828.10.2021

privind avizarea lucrării Modernizare străzi și alei în cimitirul din localitatea Gilău, jud. Cluj-Lot 3-Alei Cimitir

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 25728.10.2021

privind aprobarea modificării art. 1, alin. 2 din HCL nr. 187 din 31.08.2021 împrejmuire la stradă și între proprietăți, amenajare acces auto și pietonul în localitatea Someșu Rece, jud. Cluj

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 25628.10.2021

privind aprobarea documentației PUD pentru lucrarea Construire cabană P+M, foișor, magazie lemne, acces, bazin vidanjabil, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane în localitatea Someșu Rece, F.N.

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 25528.10.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă și PRM în localitatea Gilău, str. Suceag nr. 345A

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 25428.10.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă și PRM în localitatea Gilău, str. Braniște nr. 23

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 25328.10.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă și PRM în localitatea Gilău, str. Suceag nr. 337C

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 25228.10.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă și PRM în localitatea Gilău, str. Suceag nr. 334

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 25128.10.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă în localitatea Gilău, nr. 673

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 25028.10.2021

privind avizarea lucrării Branșament electric în localitatea Gilău, str. Principală nr. 4

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 24928.10.2021

privind avizarea lucrării Extindere conductă gaze naturale presiune redusă și două racorduri în localitatea Gilău, zona între Șuri nr. 683B și 683C

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 24828.10.2021

privind avizarea lucrării Racord și post de reglare măsurare gaze naturale de presiune redusă în localitatea Gilău, str. Someșul Rece nr. 1169A

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 24728.10.2021

privind avizarea lucrării Branșament apă și racord canal în localitatea Gilău, str. Someșu Rece nr. 1238

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 24628.10.2021

privind aprobarea acordării unui premiu membrilor Ansamblului folcloric Cununa Apusenilor al Casei de Cultură Dumitru Sopon ca urmare a obținerii premiului I la Concursul Internațional de folclor montan din Zakopane — Polonia

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 24528.10.2021

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale comunei Gilău

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 24428.10.2021

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim. IV al anului 2021

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 24304.10.2021

privind aprobarea titlului tarifar pe o săptămână pentru transportul de călători practicat de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. pe cele trei rute Cluj-Napoca-Gilău

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 24204.10.2021

privind acordarea de facilități, la transportul public în comun, pe ruta Gilău-Clu j-Napoca, studenților, masteranzilor și doctoranzilor înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, pe tot parcursul anului calendaristic

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 24004.10.2021

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de lucrări nr. 47/04.11.2020 aferent investiției înființare creșă în localitatea Gilău, județul Cluj

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 23904.10.2021

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de lucrări nr. 3/20.02.2020 aferent investiției Construire grădiniță cu program prelungit în localitatea Gilău, județul Cluj

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 23804.10.2021

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de lucrări nr. 50/23.08.2021 aferent investiției Modernizarea infrastructurii rutiere în Comuna Gilău, județul Cluj

hcl2021 hcl10-octombrie
HCL 24130.09.2021

privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului Construire Școală Nouă Liceul Teoretic Gelu Voievod Gilău, clasele I-IV

hcl2021 hcl09-septembrie
HCL 23630.09.2021

privind avizarea lucrării Racord subteran gaze naturale de presiune redusă si PRM în localitatea Gilău, str. Republicii nr. 799A

hcl2021 hcl09-septembrie
HCL 23730.09.2021

privind avizarea lucrării Construire locuință familială Sp+P+M, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități în localitatea Gilău, nr. 119 SC

hcl2021 hcl09-septembrie
HCL 23130.09.2021

privind aprobarea tarifului de sortare, operare TMB RADP Cluj-Napoca, transfer și depozitare a deșeurilor la C.M.I.D. Cluj

hcl2021 hcl09-septembrie
HCL 23230.09.2021

privind aprobarea regulamentului referitor la susținerea elevilor/tinerilor/sportivilor care au obținut rezultate deosebite la concursuri/competiții interne/internaționale

hcl2021 hcl09-septembrie
HCL 23330.09.2021

privind propunerea de schimbare a destinației Corpului B și a Corpului C situate în clădirea Școlii Vechi Gilău, aparținând domeniului public al Comunei Gilău, din imobile cu destinația de unitate de învățământ în imobile cu altă destinație

hcl2021 hcl09-septembrie
HCL 23430.09.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă în localitatea Gilău, nr. 1150C

hcl2021 hcl09-septembrie
HCL 23530.09.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă în localitatea Gilău, str. Republicii nr. 753

hcl2021 hcl09-septembrie
HCL 22230.09.2021

privind avizarea lucrării Branșament apă în localitatea Someșu Cald, F.N

hcl2021 hcl09-septembrie
HCL 22330.09.2021

privind avizarea lucrării Elaborare PUZ-Introducere teren în intravilan, construire hale industriale, amenajări exterioare, extindere rețele edilitare, racorduri și branșamente la utilități în localitatea Gilău, F.N.

hcl2021 hcl09-septembrie
HCL 22430.09.2021

privind avizarea lucrării Branșament electric în localitatea Gilău, zona Șesul de Jos, FN.

hcl2021 hcl09-septembrie
HCL 22530.09.2021

privind avizarea lucrării Branșament electric în localitatea Gilău, str. Feser nr. 442A

hcl2021 hcl09-septembrie
HCL 22630.09.2021

privind aprobarea documentației PUD pentru lucrarea Construire locuință unifamilială, bazin vidanjabil, împrejmuire, amenajări exterioare, branșamente și racorduri la rețelele de utilităti urbane în localitatea Somesu Rece F.N.

hcl2021 hcl09-septembrie
HCL 22730.09.2021

privind avizarea lucrării Intrare în legalitate-Imprejmuire teren în localitatea Someșu Rece nr. 330A

hcl2021 hcl09-septembrie
HCL 22830.09.2021

privind avizarea lucrării Branșament electric trifazat în montaj subteran, în com. Gilău, sat Someșu Rece, F.N

hcl2021 hcl09-septembrie
HCL 22930.09.2021

privind majorarea cheltuielilor neeligibile la contractul de lucrări nr. 47/04.11.2020 având obiectivul înființare creșă în localitatea Gilău, com. Gilău, jud. Cluj

hcl2021 hcl09-septembrie
HCL 23030.09.2021

privind aprobarea modificărilor tehnice și de finisaj pentru investiția Construire grădiniță cu program prelungit în localitatea Gilău, com, Gilău, jud. Cluj

hcl2021 hcl09-septembrie
HCL 21830.09.2021

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim. IV al anului 2021

hcl2021 hcl09-septembrie
HCL 21930.09.2021

privind aprobarea cantității de lemn de foc care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a Comunei Gilău, stabilirea prețului de referință și a modului de valorificare

hcl2021 hcl09-septembrie
HCL 22030.09.2021

privind numirea membrilor-reprezentanți ai Consiliului local Gilău în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic Gelu Voievod Gilău

hcl2021 hcl09-septembrie
HCL 22130.09.2021

privind avizarea lucrării Extindere conductă gaze naturale, racord gaze naturale și PRM în localitatea Gilău, str. Feser nr. 456

hcl2021 hcl09-septembrie
HCL 21316.09.2021

privind acordarea gratuității la serviciile publice de transport local rutier, în interiorul comunei Gilău, elevilor din învățământul preuniversitar acreditat, pe tot parcursul anului calendaristic

hcl2021 hcl09-septembrie
HCL 21416.09.2021

privind aprobarea plății lucrărilor NCS aferente Dispoziției de șantier nr. 1/2020 aferent contractului de lucrări nr. 3/20.02.2020 Construire grădiniță cu program prelungit în localitatea Gilău, com. Gilău, jud. Cluj

hcl2021 hcl09-septembrie
HCL 21516.09.2021

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale comunei Gilău

hcl2021 hcl09-septembrie
HCL 21616.09.2021

privind avizarea lucrării Lucrări de intervenție la grădinița nouă din localitatea Gilău, județul Cluj, în scopul creșterii eficienței energetice

hcl2021 hcl09-septembrie
HCL 21716.09.2021

privind majorarea cheltuielilor neeligibile la contractul de lucrări nr. 47/04.11.2020 având obiectivul înființare creșă în localitatea Gilău, com. Gilău, jud. Cluj

hcl2021 hcl09-septembrie
HCL 21216.09.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea Lucrări de intervenție la grădinița nouă din localitatea Gilău, județul Cluj, în scopul creșterii eficienței energetice

hcl2021 hcl09-septembrie
HCL 21007.09.2021

privind aprobarea prelungirii termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 3/20.02.2020 Construire grădiniță cu program prelungit în localitatea Gilău, com. Gilău, jud. Cluj

hcl2021 hcl09-septembrie
HCL 21107.09.2021

privind darea în folosință gratuită a Corpului B situat în clădirea Școlii Vechi Gilău către Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură

hcl2021 hcl09-septembrie
HCL 20931.08.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale presiune redusă și PRM în localitatea Gilău, str. Feser nr. 428

hcl2021 hcl08-august
HCL 20831.08.2021

privind darea în administrare a Școlii Noi cu clasele I-IV și a grădiniței de la Uzina către Liceul Teoretic Gelu-Voievod Gilău

hcl2021 hcl08-august
HCL 20731.08.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale presiune redusă și PRM în localitatea Gilău, str. Braniște nr. 137

hcl2021 hcl08-august
HCL 20631.08.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale presiune redusă și PRM în localitatea Gilău, str. Republicii nr. 910

hcl2021 hcl08-august
HCL 20531.08.2021

privind majorarea valorii contractului de lucrări nr. 9/18.04.2019 pentru investiția Modernizare și reabilitare străzi în localitatea Gilău, str. Șes 5 Tr. 1, str. Șes 5 Tr. 2, str. Șes 6, str. Suceag din com. Gilău, jud. Cluj

hcl2021 hcl08-august
HCL 20431.08.2021

privind acordul pentru reglementare acces și amplasare racorduri și branșamente aferent investiției Elaborare PUZ-Introducere teren în intravilan pentru construire hală de depozitare și producție în localitatea Gilău, F.N

hcl2021 hcl08-august
HCL 20331.08.2021

privind avizarea lucrării Construire locuință unifamilială P+M, amenajări exterioare, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități în localitatea Gilău, zona Șesul de Jos, F.N

hcl2021 hcl08-august
HCL 20231.08.2021

privind avizarea lucrării Branșament apă și racord canal în localitatea Gilău, nr. 1265

hcl2021 hcl08-august
HCL 20131.08.2021

privind avizarea lucrării Racord canal în localitatea Gilău, str. Principală, nr. 610

hcl2021 hcl08-august
HCL 20031.08.2021

privind avizarea lucrării Branșament electric subteran-Organizare de șantier în localitatea Gilău, zona Ferma 7, F.N.

hcl2021 hcl08-august
HCL 19931.08.2021

privind avizarea lucrării Branșament apă în com. Gilău, sat Someșu Cald, nr. 68A

hcl2021 hcl08-august
HCL 19831.08.2021

privind avizarea lucrării Racord aerian gaze naturale presiune redusă și PRM în localitatea Gilău, str. Republicii nr. 858A

hcl2021 hcl08-august
HCL 19731.08.2021

privind avizarea lucrării Racord aerian gaze naturale presiune redusă și PRM în localitatea Gilău, str. Principală nr. 4

hcl2021 hcl08-august
HCL 19631.08.2021

privind avizarea lucrării Racord aerian gaze naturale presiune redusă și PRM în localitatea Gilău, str. Republicii nr. 752G

hcl2021 hcl08-august
HCL 19531.08.2021

privind avizarea lucrării Elaborare PUD și construire locuință unifamilială P+E (M), amenajare drum de incintă, sistematizare verticală, împrejmuire, filigorie, branșament electric în localitatea Gilău, zona Motel, F.N.

hcl2021 hcl08-august
HCL 19431.08.2021

privind aprobarea documentației PUD pentru lucrarea Extindere, etajare imobil de servicii și comerț existent din P+2E, modificări interioare, împrejmuire

hcl2021 hcl08-august
HCL 19331.08.2021

privind aprobarea documentației PUD pentru investiția Construire lăcaș de cult, acces, amenajări exterioare, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități urbane în localitatea Gilău, str. Republicii, F.N.

hcl2021 hcl08-august
HCL 19231.08.2021

privind aprobarea documentației PUD pentru lucrarea Construire casă de vacanță, bazin vidanjabil, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane în localitatea Someșu Rece, F.N.

hcl2021 hcl08-august
HCL 19131.08.2021

privind aprobarea documentației PUD aferent investiției Elaborare PUD modificator și documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului Amenajare acces din DN1-E60 Gilău în DN1-E60 F.N.

hcl2021 hcl08-august
HCL 19031.08.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale presiune redusă și PRM în localitatea Gilău, str. Republicii nr. 939

hcl2021 hcl08-august
HCL 18931.08.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale presiune redusă și PRM în localitatea Gilău, str. Republicii nr. 882

hcl2021 hcl08-august
HCL 18831.08.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale presiune redusă și PRM în localitatea Gilău, str. Braniște nr. 21A

hcl2021 hcl08-august
HCL 18731.08.2021

privind avizarea lucrării împrejmuire la stradă și între proprietăți, amenajare acces auto și pietonal în localitatea Someșu Rece, jud. Cluj

hcl2021 hcl08-august
HCL 18631.08.2021

privind avizarea lucrării Branșament electric trifazic subteran pentru două locuințe cuplate în localitatea Gilău, str. Principală, F.N.

hcl2021 hcl08-august
HCL 18531.08.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale presiune redusă în localitatea Gilău, str. Suceag nr. 248

hcl2021 hcl08-august
HCL 18431.08.2021

privind avizarea lucrării Construire două locuințe P+E, împrejmuire teren, racorduri și branșamente în localitatea Gilău, str. Republicii nr. 799A

hcl2021 hcl08-august
HCL 18331.08.2021

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public de Asistentă Socială al comunei Gilău

hcl2021 hcl08-august
HCL 18231.08.2021

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim. III al anului 2021

hcl2021 hcl08-august
HCL 17627.07.2021

privind avizarea lucrării Rețele de canalizare pluviale în localitatea Gilău, str. Someșu Rece nr. 1177H

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 17727.07.2021

privind avizarea lucrării Racord la rețetele publice de transport a energiei electrice în localitatea Gilău, str. Principală nr. 292B

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 17827.07.2021

privind avizarea lucrării Prelungire conductă publică de apă și conductă publică de canalizare menajeră, branșamente și racorduri în localitatea Gilău, str. Grădinii F.N.

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 17927.07.2021

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale comunei Gilău

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 18027.07.2021

privind avizarea lucrării Branșament trifazic în localitatea Gilău, str. Șesului de Jos F.N.

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 18127.07.2021

privind avizarea lucrării Prelungire conductă publică de apă și conductă publică de canalizare menajeră, branșamente si racorduri în localitatea Gilău, str. Șesul de Jos nr. 1265E

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 16927.07.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă în localitatea Gilău, str. Grădinii nr. 54 7

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 17027.07.2021

privind avizarea lucrării Extindere conductă de distribuție și două racorduri gaze naturale de presiune redusă în localitatea Gilău, str. Grădinii nr. 600 și 600A

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 17127.07.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă și PRM în localitatea Gilău, str. Republicii nr. 32

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 17227.07.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă și PRM în localitatea Gilău, str. Suceag nr. 342

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 17327.07.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă și PRM în localitatea Gilău, str. Grădinii nr. 549G

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 17427.07.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă și PRM în localitatea Gilău, str. Morii nr. 1031

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 17527.07.2021

privind avizarea lucrării Extindere rețele de apă și canal în localitatea Gilău, str. Someșu Rece nr. 1177H

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 16027.07.2021

privind aprobarea documentației PUD pentru lucrarea Construire casă unifamilială, împrejmuire, amenajări exterioare, racorduri și branșamente la utilități în localitatea Gilău, zona La Răstoci F.N.

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 16127.07.2021

privind avizarea lucrării Construire locuință unifamilială P+E, amenajări exterioare, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități, organizare de șantier în com. Gilău, sat Gilău, str. Grădinii, F.N.

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 16227.07.2021

privind avizarea lucrării Branșament electric casă de locuit în localitatea Gilău, str. Principală nr. 1145A

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 16327.07.2021

privind avizarea lucrării Elaborare PUZ – Introducere teren în intravilan pentru construire locuințe unifamiliale, împrejmuire, amenajări exterioare, extindere rețele edilitare, racorduri și branșamente în localitatea Gilău, F.N.

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 16427.07.2021

privind avizarea lucrării împrejmuire teren, intrare în legalitate și împrejmuire stradală în com. Gilău, sat Someșu Rece, nr. 139

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 16527.07.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale și post de reglare măsurare în localitatea Gilău, str. Morii nr. 1013

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 16627.07.2021

privind avizarea lucrării Construire casă de locuit în localitatea Gilău, str. Feser F.N.

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 16727.07.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale și post de reglare măsurare în localitatea Gilău, str. Morii nr. 1054

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 16827.07.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale și post de reglare măsurare în localitatea Gilău, str. Suceag nr. 365

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 15427.07.2021

privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori nr.42/29.12.2018, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 15527.07.2021

Privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență tip V1 pentru intervenția în situații de urgență, Ia nivelul com. Gilău

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 15627.07.2021

privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Gilău pentru anul 2021

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 15727.07.2021

privind aprobarea Raportului de activitate desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2021

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 15827.07.2021

privind aprobarea prelungirii termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 3/20.02.2020 Construire grădiniță cu program prelungit în localitatea Gilău, cont. Gilău, jud. Cluj

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 15927.07.2021

privind aprobarea documentației PUD pentru lucrarea Construire casă unifamilială, împrejmuire, amenajări exterioare, bazin vidanjabil etanș, racorduri și branșamente la utilități în localitatea Gilău, zona La Răstoci F.N.

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 15215.07.2021

privind acordul Comunei Gilău, în calitate de proprietar, pentru ocuparea temporară a suprafeței de 0,8153 ha, pentru o perioadă de 5 luni, pentru realizarea obiectivului de investiții Punerea în siguranță a infrastructurii de captare a apei din lacul Tarnița pentru diminuarea riscului de lovire a acesteia ca urmare a căderii stâncilor de pe versantul adiacent

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 15315.07.2021

privind majorarea cheltuielilor neeligibile Ia contractul de lucrări nr. 47/04.11.2020 având obiectivul înființare creșă în localitatea Gilău, com. Gilău, jud. Cluj

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 14715.07.2021

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim. III al anului 2021

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 14815.07.2021

privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 78/2019, pentru modificarea temei de proiectare din Studiu de fezabilitate privind amenajarea a două parcări supraterane în corn. Gilău: una în zona centrală și una în zona blocuri Republicii în Studiu de fezabilitate privind sistematizarea zonei și amenajarea de parcări terane în com. Gilău, zona centrală și zona blocuri str. Republicii

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 14915.07.2021

privind revocarea parțială a dreptului de administrare constituit în favoarea Liceului Teoretic Gelu Voievod prin HCL 21 din 29.01.2019

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 15015.07.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea Extindere sistem de canalizare menajeră în localitatea Gilău, jud. Cluj-Conductă de canalizare, stație de pompare apă uzată

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 15115.07.2021

privind majorarea valorii contractului de lucrări nr. 9/18.04.2019 pentru investiția Modernizare și reabilitare străzi în localitatea Gilău, str. Șes 5 Tr. 1, str. Șes 5 Tr. 2, str. Șes 6, str. Suceag din com. Gilău, jud. Cluj

hcl2021 hcl07-iulie
HCL 13929.06.2021

privind aprobarea documentației PUD pentru lucrarea Construire imobil de locuințe colective cu regim de înălțime S+P+2E+M, împrejmuire, amenajări exterioare, amenajare acces, extindere rețele și branșamente la utilități în localitatea Gilău, str. Morii nr. 1074

hcl2021 hcl06-iunie
HCL 14029.06.2021

privind aprobarea documentației PUD pentru lucrarea Construire locuință P+M, anexa P, rețele de incintă, racorduri și branșamente la utilități în localitatea Gilău, F.N.

hcl2021 hcl06-iunie
HCL 14129.06.2021

privind aprobarea documentației PUZ pentru investiția Elaborare PUZ-Schitnbare UTR existent ZUP-Zona naturală protejată cu obiective de interes public în ZOEL-Zonă naturală protejată cu obiective existente cu funcțiune de locuire și construire locuință, pavilion piscine, amenajări exterioare, gard la stradă, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități în localitatea Someșu Cald, zona Săliște, F.N.

hcl2021 hcl06-iunie
HCL 14229.06.2021

privind avizarea lucrării Branșament gaze naturale la obiectivul situat în com. Gilău, sat Gilău, str. Someșu Rece, F.N.

hcl2021 hcl06-iunie
HCL 14329.06.2021

privind avizarea lucrării Branșament apă potabilă la obiectivul situat în com. Gilău, sat Gilău, sat Someșu Rece, nr. 11/C

hcl2021 hcl06-iunie
HCL 14429.06.2021

privind aprobarea alocării sumei de 10.000 lei pentru Concursul Național Ecvestru, Gilău 2021

hcl2021 hcl06-iunie
HCL 14529.06.2021

privind aprobarea prelungirii termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 3/20.02.2020 Construire grădiniță cu program prelungit în localitatea Gilău, com. Gilău, jud. Cluj

hcl2021 hcl06-iunie
HCL 14629.06.2021

privind avizarea lucrării Racord canal la obiectivul situat în com. Gilău, sat Gilău, str. Braniște, nr. 155

hcl2021 hcl06-iunie
HCL 13129.06.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale presiune redusă suprateran și post de reglare măsurare în localitatea Gilău, str. Republicii nr. 887B

hcl2021 hcl06-iunie
HCL 13229.06.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale presiune redusă și post de reglare măsurare în localitatea Gilău, str. Principală nr. 1261A

hcl2021 hcl06-iunie
HCL 13329.06.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale presiune redusă și post de reglare măsurare în localitatea Gilău, str. Morii nr. 1052

hcl2021 hcl06-iunie
HCL 13429.06.2021

privind avizarea lucrării avizarea lucrării Două racorduri gaze naturale presiune redusă și post de reglare măsurare în localitatea Gilău, str. Republicii nr. 78-79

hcl2021 hcl06-iunie
HCL 13529.06.2021

privind avizarea lucrării avizarea lucrării Racord gaze naturale presiune redusă și post de reglare măsurare în localitatea Gilău, str. Republicii nr. 759

hcl2021 hcl06-iunie
HCL 13629.06.2021

privind avizarea lucrării Punct de racordare pentru consumator casnic la rețeaua electrică în com. Gilău, sat Someșu Rece, nr. 297

hcl2021 hcl06-iunie
HCL 13729.06.2021

privind avizarea lucrării Racord la rețelele publice de transport a energiei electrice în localitatea Gilău, zona La Răstoci F.N.

hcl2021 hcl06-iunie
HCL 13829.06.2021

privind completarea prevederilor Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism

hcl2021 hcl06-iunie
HCL 12529.06.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă în com. Gilău, sat Gilău, str. Principală, nr. 5 78

hcl2021 hcl06-iunie
HCL 12629.06.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale și post de reglare măsurare în com. Gilău, sat Gilău, str. Republicii, nr. 51

hcl2021 hcl06-iunie
HCL 12729.06.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale și post de reglare măsurare în com. Gilău, sat Gilău, str. Republicii, nr. 52

hcl2021 hcl06-iunie
HCL 12829.06.2021

privind avizarea lucrării Elaborare PUD și construire cabană P+M, foișor, magazie de lemne, împrejmuire, acces, bazin vidanjabil, racorduri și branșamente în localitatea Someșu Rece, F.N.

hcl2021 hcl06-iunie
HCL 12929.06.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale și post de reglare măsurare în localitatea Gilău, str. Someșu Rece, nr. 1171A

hcl2021 hcl06-iunie
HCL 13029.06.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale și post de reglare măsurare în localitatea Gilău, str. Feser, nr. 498

hcl2021 hcl06-iunie
HCL 12329.06.2021

privind respingerea proiectului de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 78/2019 pentru modificarea temei de proiectare din Studiu de fezabilitate privind amenajarea a două parcări supraterane în corn. Gilău: una în zona centrală și una în zona blocuri Republicii în Studiu de fezabilitate privind sistematizarea zonei și amenajarea de parcări terane în corn. Gilău, zona centrală și zona blocuri str. Republicii

hcl2021 hcl06-iunie
HCL 12429.06.2021

privind avizarea lucrării Elaborare PUD și construire imobil cu două unități locative, o locuință unifamilială, împrejmuire, amenajări exterioare, branșamente și racorduri la utilități în localitatea Gilău, F.N

hcl2021 hcl06-iunie
HCL 12127.05.2021

privind aprobarea prelungirii termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 9/18.04.2019 Modernizare și reabilitare străzi în localitatea Gilău

hcl2021 hcl05-mai
HCL 11827.05.2021

privind aprobarea documentației PUD pentru lucrarea Construire casă de vacanță, amenajări exterioare, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri la utilități, bazin vidanjabil în localitatea Someșu Rece, F.N.

hcl2021 hcl05-mai
HCL 11927.05.2021

privind aprobarea documentației PUD pentru lucrarea Construire pensiune agroturistică, racorduri, branșamente, utilități, împrejmuire teren, bazin vidanjabil în corn. Gilău, sat Someșu Cald, Plaja 1, F.N.

hcl2021 hcl05-mai
HCL 12027.05.2021

privind aprobarea documentației PUD pentru lucrarea Construire casă familială D+P+M, bazin vidanjabil, branșamente și racorduri la utilități în localitatea Someșu Cald, F.N.

hcl2021 hcl05-mai
HCL 11027.05.2021

privind avizarea lucrării CL 15 – Reabilitarea și modernizarea stației de tratare a apei Gilău, în loc. Gilău, str. Someșu-Rece F.N.

hcl2021 hcl05-mai
HCL 11127.05.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă în com. Gilău, sat Gilău, str. Principală, nr. 219

hcl2021 hcl05-mai
HCL 11227.05.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă în eoni. Gilău, sat Gilău, str. Braniște, nr. 98

hcl2021 hcl05-mai
HCL 11327.05.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă în com. Gilău, sat Gilău, str. Braniște, nr. 37

hcl2021 hcl05-mai
HCL 11427.05.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă în com. Gilău, sat Gilău, str. Republicii, nr. 795

hcl2021 hcl05-mai
HCL 11527.05.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă în com. Gilău, sat Gilău, str. Principală, nr. 578

hcl2021 hcl05-mai
HCL 11627.05.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă în com. Gilău, sat Gilău, str. Someșul Rece, nr. 1157

hcl2021 hcl05-mai
HCL 11727.05.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă în com. Gilău, sat Gilău, str. Morii, nr. 1058

hcl2021 hcl05-mai
HCL 10027.05.2021

privind alegerea președintelui de ședință

hcl2021 hcl05-mai
HCL 10127.05.2021

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

hcl2021 hcl05-mai
HCL 10227.05.2021

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim. II al anului 2021

hcl2021 hcl05-mai
HCL 10327.05.2021

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale comunei Gilău

hcl2021 hcl05-mai
HCL 10427.05.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă în com. Gilău, sat Gilău, sir. Feser, nr. 442

hcl2021 hcl05-mai
HCL 10527.05.2021

privind avizarea lucrării Construire locuință unifamilială, P+E, împrejmuire, amenajări exterioare, extindere rețele, racorduri și branșamente la utilități în sat Gilău, str. Republicii nr. 918A

hcl2021 hcl05-mai
HCL 10627.05.2021

privind avizarea lucrării Construire locuință unifamilială, P+E, împrejmuire, amenajări exterioare, extindere rețele, racorduri și branșamente la utilități în sat Gilău, str. Republicii nr, 918A

hcl2021 hcl05-mai
HCL 10727.05.2021

privind avizarea lucrării Alimentare cu energie electrică imobil de locuințe colective și funcțiuni mixte în loc. Gilău, str. Suceag nr. 392, jud. Cluj

hcl2021 hcl05-mai
HCL 10827.05.2021

privind avizarea execuției lucrării împrejmuire proprietate în sat Gilău, F.N, zona Ferma 8

hcl2021 hcl05-mai
HCL 10927.05.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă în com, Gilău, sat Gilău, str. Republicii, nr, 84

hcl2021 hcl05-mai
HCL 9829.04.2021

privind modificarea și completarea Anexei 3 la Hotărârea nr. 415/2008 (Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 564/2018

hcl2021 hcl04-aprilie
HCL 9929.04.2021

privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr.42/29.12.2018, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA

hcl2021 hcl04-aprilie
HCL 8829.04.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă în localitatea Gilău, str. Republicii nr. 65A

hcl2021 hcl04-aprilie
HCL 8929.04.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă în localitatea Gilău, str. Morii nr. 1073

hcl2021 hcl04-aprilie
HCL 9029.04.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă în localitatea Gilău, str. Principală nr. 618

hcl2021 hcl04-aprilie
HCL 9129.04.2021

privind avizarea lucrării înființare branșament de apă și înființare racord canal pentru imobil în localitatea Someșu Rece, nr. 15-16

hcl2021 hcl04-aprilie
HCL 9229.04.2021

privind avizarea lucrării Racord la rețelele publice de transport a energiei electrice în localitatea Someșu Cald, str. Principală nr. 19

hcl2021 hcl04-aprilie
HCL 9329.04.2021

privind avizarea lucrării Branșament de apă și racord canal în localitatea Gilău, str. Morii nr. 1013

hcl2021 hcl04-aprilie
HCL 9429.04.2021

privind avizarea lucrării Branșament electric monofazat în montaj subteran în com. Gilău, sat Gilău, str. Braniște, F.N.

hcl2021 hcl04-aprilie
HCL 9529.04.2021

privind aprobarea documentației PUD pentru lucrarea Construire motel cu restaurant, racorduri și branșamente la utilități, împrejmuire teren, bazin vidanjabil în com. Gilău, sat Someșu Cald, F.N.

hcl2021 hcl04-aprilie
HCL 9629.04.2021

privind aprobarea documentației PUZ pentru investiția Elaborare PUZ -Introducere terenuri în intravilan cu funcțiunea zonă de unități industriale nepoluante în localitatea Gilău, F.N

hcl2021 hcl04-aprilie
HCL 9729.04.2021

privind avizarea lucrării Racord la rețelele publice de transport a energiei electrice în localitatea Gilău, str. Principală nr. 1063

hcl2021 hcl04-aprilie
HCL 7829.04.2021

privind aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare pentru elevii Liceului Teoretic Gelu Voievod pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021

hcl2021 hcl04-aprilie
HCL 7929.04.2021

privind modificarea art. 3 din HCL nr. 87/2017 privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes general

hcl2021 hcl04-aprilie
HCL 8029.04.2021

privind avizarea lucrării Alimentare cu energie electrică imobil de locuințe colective în loc. Gilău, str. Grădinii F.N.,jud. Cluj

hcl2021 hcl04-aprilie
HCL 8129.04.2021

privind avizarea lucrării Alimentare cu energie electrică ansamblu rezidențial în loc. Gilău, str. Someșul Rece F.N., jud. Cluj

hcl2021 hcl04-aprilie
HCL 8229.04.2021

privind avizarea lucrării Amenajare acces la drumul de acces și amplasare racorduri și branșamente pentru Elaborare PUD și construire pensiune agroturistică, racorduri, branșamente la utilități, împrejmuire teren, bazin vidanjabil în satul Someșul Cald nr. 2

hcl2021 hcl04-aprilie
HCL 8329.04.2021

privind avizarea lucrării Amenajare acces la drumul de acces, amplasare racorduri și branșamente și aprobarea documentației PUD pentru lucrarea construire imobil locuință unifamilială, împrejmuire, racorduri la utilități, bazin vidanjabil, bazin colectare apă în satul Someșul Cald, Plaja 1, F.N.

hcl2021 hcl04-aprilie
HCL 8429.04.2021

privind avizarea lucrării Elaborare PUZpentru completare RLU aferent PUZP și PUG în vederea construirii unui complex turistic – hotel, piscină, spații de recreere, împrejmuire, bazin vidanjabil, faza PUZ în satul Someșu Cald, F.N.

hcl2021 hcl04-aprilie
HCL 8529.04.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă în com. Gilău, sat Gilău, str. Republicii, nr. 868

hcl2021 hcl04-aprilie
HCL 8629.04.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă în com. Gilău, sat Gilău, F.N.

hcl2021 hcl04-aprilie
HCL 8729.04.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă în localitatea Gilău, str. Republicii nr. 746A

hcl2021 hcl04-aprilie
HCL 7629.04.2021

pentru aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului precedent pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

hcl2021 hcl04-aprilie
HCL 7729.04.2021

privind aprobarea preluării, cu titlu gratuit, a proiectului tehnic și execuției investiției Reabilitare drum public DE 185 de pe strada Someșul Rece (SRG 1)

hcl2021 hcl04-aprilie
HCL 7508.04.2021

privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de furnizare nr. 11/15.02.2021 pentru modificări ale dimensiunilor mobilierului, în cadrul proiectului Construire Școală Nouă Liceul Teoretic Gelu – Voievod, clasele I-IV Gilău, str. Suceag nr. 238

hcl2021 hcl04-aprilie
HCL 7408.04.2021

privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021

hcl2021 hcl04-aprilie
HCL 7330.03.2021

privind avizarea lucrării Branșament electric trifazat (înlocuirea coloanei monofazice cu coloana trifazică de la FDCP 6M la Tablou electric abonat) în corn. Gilău, sat Gilău, str. Grădinii, nr. 549K

hcl2021 hcl03-martie
HCL 7230.03.2021

privind reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publică a comunei Gilău

hcl2021 hcl03-martie
HCL 7130.03.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale presiune redusă în com. Gilău, sat Gilău, str. Suceag, nr. 336B

hcl2021 hcl03-martie
HCL 7030.03.2021

privind avizarea lucrării Branșament electric în com. Gilău, sat Gilău, str, Feser, nr. 424

hcl2021 hcl03-martie
HCL 6930.03.2021

privind avizarea lucrării Branșament apă și racord canal în localitatea Gilău, F.N.

hcl2021 hcl03-martie
HCL 6830.03.2021

privind avizarea lucrării Racord aerian gaze naturale de presiune redusă și post reglare măsurare în com. Gilău, sat Gilău, str. Principală, nr. 612

hcl2021 hcl03-martie
HCL 6730.03.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă în com. Gilău, sat Gilău, str. Feser nr. 4 73A

hcl2021 hcl03-martie
HCL 6630.03.2021

privind avizarea lucrării Construire trei locuințe familiale cuplate P+E cu câte două apartamente fiecare, amenajări exterioare, împrejmuire, branșamente și racorduri la utilități în com. Gilău, sat Gilău, str. Someșu Rece, F.N.

hcl2021 hcl03-martie
HCL 6530.03.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă în com. Gilău, sat Gilău, nr. 1175

hcl2021 hcl03-martie
HCL 6430.03.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale de presiune redusă în com. Gilău, sat Gilău, str. Someșul Rece, nr. 1141

hcl2021 hcl03-martie
HCL 6330.03.2021

privind avizarea lucrării Branșament de apă în com. Gilău, sat Gilău, str. Braniște, F.N.

hcl2021 hcl03-martie
HCL 6230.03.2021

privind avizarea lucrării Redimensionare branșament de apă pentru Cămin îngrijire bătrâni în com. Gilău, sat Gilău, str. Braniște, nr. 119

hcl2021 hcl03-martie
HCL 6130.03.2021

privind avizarea lucrării Racord gaze naturale și post reglare măsurare în com. Gilău, sat Gilău, str. Someșul Rece nr. 1138A, jud. Cluj

hcl2021 hcl03-martie
HCL 6030.03.2021

privind avizarea lucrării Branșament apă în corn. Gilău, sat Someșu Cald, zona Săliște, F.N.

hcl2021 hcl03-martie
HCL 5930.03.2021

cu privire la aprobarea devizului revizuit aferent investiției Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale presiune medie din localitatea Gilău în Someșu Rece, jud. Cluj

hcl2021 hcl03-martie
HCL 5830.03.2021

privind acordul Consiliului local Gilău, ca administrator al domeniului public și privat al comunei, în vederea derulării investiției Reabilitarea fațadelor clădirii Conacul Gallus, clădire monument istoric din com. Gilău și aprobarea indicatorilor tehnico-economici

hcl2021 hcl03-martie
HCL 5730.03.2021

privind acordul Consiliului local Gilău, ca administrator al domeniului public și privat al comunei, în vederea derulării investiției Reabilitarea fațadelor clădirii Internat, clădire monument istoric din com, Gilău și aprobarea indicatorilor tehnico-economici

hcl2021 hcl03-martie
HCL 5630.03.2021

privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității operatorilor economici în Comuna Gilău

hcl2021 hcl03-martie
HCL 5530.03.2021

privind aprobarea rețelei școlare a comunei Gilău pentru anul școlar 2021-2022

hcl2021 hcl03-martie
HCL 5430.03.2021

privind aprobarea prelungirii termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 9/18.04.2019 Modernizare și reabilitare străzi în localitatea Gilău

hcl2021 hcl03-martie
HCL 5330.03.2021

privind aprobarea scoaterii la licitație, în vederea închirierii, a suprafeței de 5000 mp de teren, aflat în proprietatea comunei Gilău, înscris în CF nr. 56090 Gilău

hcl2021 hcl03-martie
HCL 5230.03.2021

privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr. 1/07.01.1997, încheiat între consiliul local Gilău și dl. Lăpușan Adrian-Cristinel, având ca obiect concesionarea unei suprafețe de 350 mp teren

hcl2021 hcl03-martie
HCL 5130.03.2021

privind anularea obligațiilor fiscale datorate de MILLENIUM CERAMICS SRL, radiată din Registrul Comerțului și scăderea din evidența fiscală

hcl2021 hcl03-martie
HCL 5030.03.2021

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al com. Gilău la data de 31.12.2020

hcl2021 hcl03-martie
HCL 4930.03.2021

privind aprobarea implementării proiectului ‘Achiziționarea de tablete și dispozitive electronice pentru unitățile de învățământ din comuna Gilău’ și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului

hcl2021 hcl03-martie
HCL 4830.03.2021

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale comunei Gilău

hcl2021 hcl03-martie
HCL 4730.03.2021

privind aprobarea completării Registrului Agricol, pentru perioada 2020 -2024, doar în format electronic

hcl2021 hcl03-martie
HCL 4630.03.2021

privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru anul 2020 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

hcl2021 hcl03-martie
HCL 4025.02.2021

privind avizul Consiliului local Gilău ca administrator al domeniului public și privat al comunei pentru lucrarea Elaborare PUD și construire locuință P+1E, anexă, împrejmuire, branșamente la utilități în loc. Gilău, F.N.

hcl2021 hcl02-februarie
HCL 4125.02.2021

privind avizul Consiliului local Gilău ca administrator al domeniului public și privat al comunei pentru lucrarea Elaborare PUD și construire locuință unifamilială P+1E, împrejmuire, bazin vidanjabil, amenajări exterioare, branșament apă în loc. Gilău, zona La Răstoci, F.N.

hcl2021 hcl02-februarie
HCL 4225.02.2021

privind avizarea lucrării Branșament electric în loc. Gilău, str. Someșu-Rece, F.N.

hcl2021 hcl02-februarie
HCL 4325.02.2021

privind avizarea lucrării Extinderea sistemului de canalizare menajeră din loc. Gilău, DN1-E60

hcl2021 hcl02-februarie
HCL 4425.02.2021

din 25 februarie 2021 privind avizarea lucrării Racord gaze naturale și post reglare măsurare în com. Gilău, sat Gilău, str. Suceag nr. 355, jud. Cluj

hcl2021 hcl02-februarie
HCL 4525.02.2021

privind avizarea lucrării Continuare lucrări autorizate prin AC nr. 47/2008 (demolare construcții existente și construire imobil de locuințe P+3E+M) și AC nr. 17/2009 (modificări la imobil de locuințe P+3E+M mansardă și acoperiș) amenajări exterioare, branșamente la utilități, împrejmuire în loc. Gilău, str. Principală nr. 593

hcl2021 hcl02-februarie
HCL 3125.02.2021

privind acordul cu privire la plata sumelor stabilite prin acordul de asociere pentru documentația tehnică necesară obiectivului de investiții Drumul Trans-Regio Gilău-Apahida, TR 35

hcl2021 hcl02-februarie
HCL 3225.02.2021

privind avizarea lucrării Branșament electric în loc. Someșu-Rece, nr. 15-16, jud. Cluj

hcl2021 hcl02-februarie
HCL 3325.02.2021

privind aprobarea documentației PUD pentru lucrarea Elaborare PUD și construire imobil cu două unități locative, amenajări exterioare, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități în loc. Gilău, str. Republicii nr. 873

hcl2021 hcl02-februarie
HCL 3425.02.2021

privind avizul Consiliului local Gilău ca administrator al domeniului public și privat al comunei pentru lucrarea Elaborare PUD și construire casă unifamilială P+E, racorduri și branșamente la utilități în loc. Gilău, zona Răstoci F.N.,jud. Cluj

hcl2021 hcl02-februarie
HCL 3525.02.2021

privind avizarea lucrării Alimentare cu energie electrică imobil de locuințe colective în loc. Gilău, str. Principală nr. 1301, jud. Cluj

hcl2021 hcl02-februarie
HCL 3625.02.2021

privind avizul Consiliului local Gilău ca administrator al domeniului public și privat al comunei pentru lucrarea Elaborare PUD și construire casă familială P/E, împrejmuire, bazin vidanjabil, branșament apă în loc. Gilău, zona La Răstoci F.N.

hcl2021 hcl02-februarie
HCL 3725.02.2021

privind avizarea lucrării Branșament apă și racord canal în localitatea Gilău, str. Braniște F.N.

hcl2021 hcl02-februarie
HCL 3825.02.2021

privind avizarea execuției lucrării împrejmuire teren, amplasament situat în com. Gilău, sat Gilău F.N.,jud. Cluj

hcl2021 hcl02-februarie
HCL 3925.02.2021

privind avizarea lucrării Extindere conducta publică de apă și branșament apă in loc. Gilău, Ferma 22, Hala 9, jud. Cluj

hcl2021 hcl02-februarie
HCL 2725.02.2021

privind încheierea unui act adițional la Acordul de asociere nr. 188108/04.04.2019 aprobat prin Hotărârea nr. 1099/2018

hcl2021 hcl02-februarie
HCL 2825.02.2021

privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Gilău care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Gilău

hcl2021 hcl02-februarie
HCL 2925.02.2021

privind acordarea de gratuitate la transportul public local, elevilor cu domiciliul în comuna Gilău

hcl2021 hcl02-februarie
HCL 3025.02.2021

privind aprobarea casării obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Gilău

hcl2021 hcl02-februarie
HCL 2510.02.2021

privind alegerea președintelui de ședință

hcl2021 hcl02-februarie
HCL 2610.02.2021

privind prelungirea valabilitatii scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile

hcl2021 hcl02-februarie
HCL 2428.01.2021

privind avizarea lucrării Racord aerian gaze naturale și post reglare măsurare în com. Gilău, sat Gilău, nr. 284, jud. Cluj

hcl2021 hcl01-ianuarie
HCL 2328.01.2021

privind avizarea lucrării Racord aerian gaze naturale presiune redusă în localitatea Gilău, str. Someșu Rece nr. 1196B

hcl2021 hcl01-ianuarie
HCL 2228.01.2021

privind avizarea lucrării Elaborare plan urbanistic ele detaliu și construire hală de depozitare, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane în com. Gilău, sat Gilău, str. Balastierei F.N.,jud. Cluj

hcl2021 hcl01-ianuarie
HCL 2128.01.2021

privind avizarea lucrarii Extindere conducta publica de apa si bransamente in com. Gilău, sat Somesu Cald, jud. Cluj

hcl2021 hcl01-ianuarie
HCL 2028.01.2021

privind avizarea lucrarii Bransament apa si racord canal in localitatea Gilău, str. Suceag nr. 365/B, ap. 2

hcl2021 hcl01-ianuarie
HCL 1928.01.2021

privind avizarea, de catre Consiliullocal Gilău, ca administrator al domeniului public si privat al comunei, lucrarea Elaborare PUD si construire motel cu restaurant, racorduri si bransamente utilitati si imprejmuire teren in sat Somesu Cald, F.N.

hcl2021 hcl01-ianuarie
HCL 1828.01.2021

privind avizarea lucrarii Bransament apa si racord canal in localitatea Gilău, str. Suceag nr. 365/B, ap. 1

hcl2021 hcl01-ianuarie
HCL 1728.01.2021

privind avizarea lucrarii Bransament electric pentru exploatatie agricola in localitatea Gilău nr. 780B

hcl2021 hcl01-ianuarie
HCL 1628.01.2021

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al comunei Gilău, judetul Cluj

hcl2021 hcl01-ianuarie
HCL 1528.01.2021

privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2020

hcl2021 hcl01-ianuarie
HCL 1428.01.2021

privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social, acordat in baza legii 416/2001, in anul 2021

hcl2021 hcl01-ianuarie
HCL 1328.01.2021

privind modificarea art. 1 din HCL nr. 16112018 referitoare la aprobarea tarifului pentru utilizarea temporara (ocazionala) a salii si a terenului de sport aflat in administrarea Liceului Teoretic Gelu Voievod

hcl2021 hcl01-ianuarie
HCL 1228.01.2021

privind aprobarea taxelor pentru anul 2021

hcl2021 hcl01-ianuarie
HCL 1128.01.2021

Privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru Primaria com. Gilău, pentru anul 2021

hcl2021 hcl01-ianuarie
HCL 1012.01.2021

privind aprobarea schimbarii reprezentantului legal al com. Gilău in contractul de prestari servicii nr. 8 din data de 11.04.2019 Incheiat cu S.C. MICON IMPORT EXPORT S.R.L.

hcl2021 hcl01-ianuarie
HCL 912.01.2021

privind aprobarea schimbarii reprezentantului legal al com. Gilău in contractul nr. 39 din data de 09.09.2020 incheiat cu S.C. CASA DE EDITURA NAPOCA S.R.L.