Program de lucru al Biroului de Stare Civilă:  Luni -Vineri: orele 9-16
Telefon: 0264 371646
E-mail: gilau_starecivila@cj.e-adm.ro


NUNTA DE AUR
Primăria  și Consiliul Local Gilău acordă în fiecare an un premiu în suma netă de 1.000  lei de la bugetul local și o ”Diplomă de aur” cuplurilor din comuna noastră care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Premiul pentru 50 de ani de căsătorie neîntreruptă se acordă în baza Hotărârii Consiliului local Gilau nr. 40/2002 privind acordarea unei sume cuplurilor gilauane care implinesc 50 de ani de la oficierea căsătoriei, modificată prin H.C.L. Gilău nr. 51/2014 si HCL. Nr.45./2018 prin care a fost aprobata acordarea sumei de 1000 lei cuplurilor care implinesc 50 de ani de casatorie. Procedura de acordare este nediscriminatorie .

Acordarea ”diplomei de aur” și a premiului financiar, în sumă netă de 1000 de lei, cuplurilor gilăuane care au împlinit 50 de de căsătorie neîntreruptă se face respectând următoarele condiții:

  • cuplurile gilăuane trebuie să aibă impliniți 50 de ani de căsătorie neîntreruptă
  • să aibă domiciliul comun în comuna Gilău
  • ambii soți să fie în viață la data depunerii cererii

Termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:
a) cuplul: soțul și soția aflați în viață la momentul depunerii cererii, cărora li se acordă diploma și premiul
b) cerere tip: reprezintă cererea redactată de către unul din soți pentru acordarea „ diplomei de aur” și a premiului financiar la împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;
c) „diploma de aur”- este documentul pe suport de hârtie, semnat de conducătorul instituției sau înlocuitorul lui de drept, individualizat, care e înmânat cuplului, prin care se certifică împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;
d) premiul financiar – este suma de 1000 de lei net, care se acordă odată cu „diploma de aur” cuplului care a împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
Premiul se acordă o singură dată.

Acte necesare:

Actele se pot depune:

  • personal, de către unul dintre soţi la biroul Registratură din cadrul Primăriei Gilău
  • electronic, pe adresa de e-mail: office@comunagilau.ro (în acest caz actele în original se vor prezenta la ridicarea premiului).

Comments are closed.

Close Search Window