luni, octombrie 18Bine ați venit! | Site-ul oficial al Primăriei Gilău
Slider

Comisii de specialitate

Atribuțiile comisiilor de specialitate în baza OUG 57/2019 privind codul administrativ

(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:
a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;
c) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.
(2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.


Comisia de specialitate nr. 1
Activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, organigrama și stat de funcții
 • Moldovan Gabriel
 • Gabor Cosmin
 • Pleșa Vlad Mihai
 • Roșianu Aurel
 • Fodor Claudiu
 
Comisia de specialitate nr. 2
Activități social-culturale, culte, învățâmânt, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport, activități juridice și de disciplină
 • Okos Carol
 • Abrudan Ioana
 • Harasztosi Pal
 • Neamț Ioan
 • Bordea Viorel
 
Comisia de specialitate nr. 3
Agricultură, protecția mediului și turism
 • Creț Ioan
 • Sfârlea Dan
 • Vidrean Liviu
 • Vele Cristian
 • Moldovan Gabriel
 • Ghior Ovidiu Cristian