Atribuțiile compartimentului impozite si taxe locale

Activitatea compartimentului  impozite și taxe locale se bazează  în principal pe organizarea și asigurarea acțiunii de constatare, stabilire și încasare la bugetul local a impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice precum și a altor venituri ale bugetului local, inclusiv a majorărilor de întârziere și consiliere fiscală, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, ale Codului de procedura fiscală și a celorlalte acte normative adoptate de către autoritățile centrale și locale.  

În cazul persoanelor  fizice activitatea se  concretizează  în general pe realizarea următoarele obiective:
 • a) organizarea şi asigurarea acţiunii de constatare a impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice;
 • b) întocmirea borderourilor de debite şi scăderi, urmărirea operării lor şi asigurarea transferării acestora la organele de încasare;
 • c) urmărirea întocmirii şi depunerii în termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de impunere de către persoanele fizice;
 • d) asigurarea gestionării documentelor referitoare la impunerea fiecărui contribuabil persoană fizică;
 • e) verificarea persoanelor fizice aflate în evidenţă ca deţinătoare de bunuri sau venituri supuse impozitelor şi taxelor locale şi a altor impozite şi taxe ce constituie venit al bugetului local, în legătură cu sinceritatea declaraţiilor făcute, cu modificările intervenite, operând, după caz, diferenţele faţă de impunerile iniţiale şi luarea măsurilor pentru încasarea acestora la termen;
 • f) aplicarea sancţiunile prevăzute de actele normative aflate în vigoare, tuturor contribuabililor persoane fizice, care au încalcat legislaţia fiscală şi luarea măsurilor ce se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate;
 • g) ţinerea evidenţelor debitelor din impozite şi taxe şi modificările debitelor iniţiale pentru persoanele fizice;
 • h) înregistrarea biletelor prezentate de organizatorii de spectacole persoane fizice, vizarea şi semnarea carnetelor şi urmărirea încasării de la aceştia a impozitului datorat;
 • i) analizarea, cercetarea şi propunerea spre soluţionarea Consiliului local al Comunei Gilau cererilor în legătură cu acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale către bugetul local, precum şi a cererilor referitoare la operaţiunile de restituire şi compensări, în conformitate cu prevederile legale, în cazul persoanelor fizice;
 • j) analizarea, cercetarea şi soluţionarea cererilor cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale, formulate de către persoanele fizice, conform competenţelor legale;
 • k) propunerea, în condiţiile legii, a modificării cuantumului impozitelor şi taxelor locale, precum şi stabilirea de taxe speciale ce urmau a fi aprobate de către Consiliul local, datorate de către persoanele fizice;
 • l) asigurarea prezentării tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite şi Consiliului local, în vederea întocmirii bugetului local, precum şi a modului de execuţie al bugetului local;
 • m) asigurarea arhivării actelor;
 • n) colaborarea cu celelalte compartimente pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului local;
 • o) urmărirea şi răspunderea de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului local, dispoziţiilor primarului şi a celorlalte acte normative care reglementează impozitele şi taxele locale şi alte impozite şi taxe care constituie venit al bugetului local, datorate de persoanele fizice;
 • p) îndeplinirea şi a altor atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului local, dispoziţii ale primarului sau primite de la şefii ierarhici; 
În cazul persoanelor juridice   activitatea se concretizează   în general pe realizarea următoarele obiective:
 • a) organizarea şi asigurarea acţiunii de constatare a impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoane juridice;
 • b) întocmirea borderourile de debite şi scăderi şi urmărirea operării lor;
 • c) urmărirea întocmirii şi depunerii în termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de impunere de către persoanele juridice;
 • d) asigurarea gestionării documentelor referitoare la impunerea fiecărui contribuabil persoană juridică;
 • e) verificarea persoanele juridice aflate în evidenţă ca deţinătoare de bunuri sau venituri supuse impozitelor şi taxelor locale şi a altor impozite şi taxe ce constituie venit al bugetului local, în legătură cu sinceritatea declaraţiilor făcute şi sancţionarea nedeclarării în termenul legal a acestor bunuri supuse impozitării sau taxării;
 • f) aplicarea sancţiunilor prevăzute de actele normative aflate în vigoare, tuturor contribuabililor persoane juridice, care încalcă legislaţia fiscală şi luarea măsurilor ce se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate;
 • g) ţinerea evidenţei debitelor din impozite şi taxe şi modificărilor debitelor iniţiale pentru persoanele juridice;
 • h) asigurarea evidenţei plăţilor de impozite şi taxe pe baza declaraţiilor depuse de persoanele juridice, care s-au completat cu procesele verbale de control ale personalului de specialitate;
 • i) verificarea modului în care agenţii economici persoane juridice, au calculat şi virat la termenele legale sumele cuvenite bugetului local cu titlu de impozite şi taxe;
 • j) efectuarea şi întocmirea de situaţii în legătură cu verificarea, constatarea şi stabilirea taxelor şi impozitelor locale la persoanele juridice, rezultate ale acţiunilor de verificare şi impunere, măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei fiscale, cauzele care generează fenomenele de evaziune fiscală şi propunerea de măsuri pentru întărirea legalităţii în materie de impozite şi taxe;
 • k) analizarea, cercetarea şi soluţionarea cererilor cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale, formulate de către persoanele juridice, conform competenţelor legale;
 • l) propunerea, în condiţiile legii, a modificării cuantumului impozitelor şi taxelor locale, precum şi stabilirea de taxe speciale ce urmează a fi aprobate de către Consiliul local, datorate de către persoanele juridice;
 • m) asigurarea prezentării tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite şi Consiliului local, în vederea întocmirii bugetului local, precum şi a modului de execuţie al bugetului local;
 • p) asigurarea arhivării actelor;
 • n) colaborarea cu celelalte compartimente pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului local;
 • o) urmărirea şi răspunderea de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului local al comunie Gilau,  dispoziţiilor primarului şi a celorlalte acte normative care reglementează impozitele şi taxele locale şi alte impozite şi taxe care constituie venit al bugetului local, datorate de persoanele juridice;
 • p) îndeplinirea şi altor atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului local, dispoziţii ale primarului sau primite de la şefi ierarhici;

     ANUNȚURI COLECTIVE PRIVIND COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE

DocumentDatadoc_tags_hfilter
Anunț colectiv privind comunicarea prin publicitate nr. 15461/ 17.06.202417.06.2024
Anunțul colectiv privind comunicarea prin publicitate nr. 15459/17.06.202417.06.2024
Anunț colectiv privind comunicarea prin publicitate nr. 12012/ 26.04.202430.04.2024
Anunț colectiv privind comunicarea prin publicitate nr. 12186/ 29.04.202429.04.2024
Anunț colectiv privind comunicarea prin publicitate nr. 12173/29.04.202429.04.2024
Anuntul colectiv nr.719 din 05.04.2024, privind Deciziile de impunere Persoane Juridice pentru anul 202405.04.2024
Anunț colectiv privind comunicarea prin publicitate nr. 1120 /16.01.202416.01.2024
Anunț colectiv privind comunicarea prin publicitate nr. 1117/ 16.01.202416.01.2024
Anunț colectiv privind comunicarea prin publicitate nr. 30889 /23.11.202323.11.2023
Anunțul colectiv privind comunicarea prin publicitate nr. 30901/ 23.11.202323.11.2023
Anunț colectiv privind comunicarea prin publicitate nr. 24485 /25.09.202325.09.2023
Anunțul colectiv privind comunicarea prin publicitate nr. 24487/ 25.09.202325.09.2023
ANUNT COLECTIV privind comunicarea prin publicitate depunere evaluare cladiri, nr.22477 din 04.09.202304.09.2023
ANUNT COLECTIV privind comunicarea prin publicitate decizii de impunere nr.22253 din 30.08.202330.08.2023
Anunț Colectiv 2226430.08.2023
ANUNT COLECTIV privind comunicarea prin publicitate decizii de impunere nr.20402 din 07.08.202307.08.2023
ANUNT COLECTIV privind comunicarea prin publicitate decizii de impunere nr.20400 din 07.08.202307.08.2023
Anunț colectiv 1938925.07.2023
Anunț Colectiv 65521.06.2023
Anunț Colectiv 1581321.06.2023
Anunțul colectiv privind comunicarea prin publicitate nr. 620 /13.06.202314.06.2023
Anunțul colectiv privind comunicarea prin publicitate nr. 9.243 /19.04.202324.04.2023
Anunț colectiv privind comunicare prin publicitate nr. 356 / 19.04.202324.04.2023
ANUNT COLECTIV nr.9469 din 20.04.202320.04.2023
Anunțul colectiv privind comunicarea prin publicitate nr. 186 / 02.03.202303.03.2023
Anunț colectiv nr.184 / 02.03.202302.03.2023
Anunțul colectiv privind comunicarea prin publicitate nr. 19 / 10.01.202315.01.20232023
Anunțul colectiv privind comunicarea prin publicitate nr. 1.407 / 07.11.202207.11.2022
Anunt colectiv27.10.2022
Anunțul colectiv privind comunicarea prin publicitate nr. 1354 / 25.10.202226.10.20222022
Anunț colectiv16.09.20222022
Anunț Colectiv Pentru Comunicarea Prin Publicitate25.08.20222022
Anunt colectiv26.07.20222022
Anunt colectiv22.07.2022
Anunț colectiv20.06.20222022
Anunț colectiv24.05.20222022
Anunț colectiv18.04.20222022
Anunț colectiv18.04.20222022
Anunț colectiv23.03.20222022
Anunț colectiv16.02.20222022
Anunț colectiv17.01.20222022
Anunț colectiv14.12.20212021
Anunț colectiv18.11.20212021
Anunț colectiv12.10.20212021
Anunț colectiv22.09.20212021
Anunț colectiv20.09.20212021
Anunț colectiv17.08.20212021
Anunț colectiv12.08.20212021
Anunț colectiv26.07.20212021
Anunț colectiv20.07.20212021
Anunț colectiv30.06.20212021
Anunț colectiv18.06.20212021
Anunț colectiv10.05.20212021
Anunț colectiv22.04.20212021
Anunț colectiv15.04.20212021
Anunț colectiv29.03.20212021
Anunț colectiv10.03.20212021
Anunț colectiv28.02.20212021
Anunț colectiv16.02.20212021
Anunț colectiv13.10.20202020
Anunț colectiv23.09.20202020
Anunț colectiv04.05.20202020
Anunț colectiv29.04.20202020
Anunț colectiv19.03.20202020
Anunț colectiv17.03.20202020
Anunț colectiv03.03.20202020
Anunț colectiv13.02.20202020
Anunț colectiv31.01.20202020
Anunț colectiv11.12.20192019
Anunț colectiv13.11.20192019
Anunț colectiv14.10.20192019
Anunț colectiv02.10.20192019
Anunț colectiv30.09.20192019
Anunț colectiv24.09.20192019
Anunț colectiv27.08.20192019
Anunț colectiv27.08.20192019
Anunț colectiv16.07.20192019
Anunț colectiv11.07.20192019
Anunț colectiv26.06.20192019
Anunț colectiv19.06.20192019
Anunț colectiv15.05.20192019
Anunț colectiv12.04.20192019
Anunț colectiv15.03.20192019
Anunț colectiv14.03.20192019
Anunț colectiv19.02.20192019
Anunț colectiv22.01.20192019

     LEGISLAȚIE

     CLĂDIRI

LUAREA ÎN EVIDENȚĂ A CLĂDIRILOR PERSOANE FIZICE

SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A CLĂDIRILOR PERSOANE FIZICE

IMPUNERE CLĂDIRI PERSOANE JURIDICE

SCOATERE DIN EVIDENȚĂ CLĂDIRI PERSOANE JURIDICE

LUAREA ÎN EVIDENȚĂ A TERENURILOR PERSOANE FIZICE

SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A TERENURILOR PERSOANE FIZICE

IMPUNERE TERENURI PERSOANE JURIDICE

SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A TERENURILOR PERSOANE JURIDICE

     MIJLOACE DE TRANSPORT

LUARE ÎN EVIDENȚĂ A MIJLOCULUI DE TRANSPORT PERSOANE FIZICE

SCOATERE DIN EVIDENȚĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT PERSOANE FIZICE

LUARE ÎN EVIDENȚĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT PERSOANE JURIDICE

SCOATERE DIN EVIDENȚĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT PERSOANE JURIDICE

     CERTIFICAT FISCAL

ELIBERARE CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PERSOANE FIZICE

ELIBERARE CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PERSOANE JURIDICE

     SPECTACOLE

     RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

AFIȘAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE PERSOANE FIZICE

AFIȘAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE PERSOANE JURIDICE

    SCUTIRI DE PLATĂ A IMPOZITULUI

     CONTURI IBAN  disponibile in vederea achitarii taxelor si impozitelor locale prin transfer bancar

DenumireaContul
Impozit pe clădiri și taxa pe clădiri persoane fiziceRO74 TREZ 2162 1070 2010 1XXX
Impozit pe clădiri și taxă pe clădiri persoane juridiceRO24 TREZ 2162 1070 2010 2XXX
Impozit pe teren și taxă pe teren persoane fiziceRO21 TREZ 2162 1070 2020 1XXX
Impozit pe teren și taxă pe teren persoane juridiceRO68 TREZ 2162 1070 2020 2XXX
Impozit pe teren și taxă pe teren extravilan persoane juridiceRO18 TREZ 2162 1070 2020 3XXX
Impozit pe teren și taxă pe teren extravilan persoane fiziceRO18 TREZ 2162 1070 2020 3XXX
Taxă asupra mijloacelor de transport persoane fiziceRO93 TREZ 2162 1160 2020 1XXX
Taxă asupra mijloacelor de transport persoane juridiceRO43 TREZ 2162 1160 2020 2XXX
Taxă afisaj în scop de reclamă și publicitateRO73 TREZ 2162 1150 250X XXXX
Amenzi circulațieRO48 TREZ 2162 1A35 0102 XXXX
Venituri din concesiuni si inchirieriRO22 TREZ 2162 1A30 0530 XXXX
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbruRO79 TREZ 2162 1070 203X XXXX
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii
de functionare
RO04 TREZ 2162 1160 203X XXXX

     INFORMAȚII UTILE

Pentru orice alte informații vă rugăm să utilizați mijloacele electronice de comunicare puse la dispoziție de instituție: e-mail office@comunagilau.ro, impozite@comunagilau.ro

Telefon de contact 0264/371646, Fax 0264/371709


 

Comments are closed.

Close Search Window