sâmbătă, ianuarie 16Bine ați venit! | Site-ul oficial al Primăriei Gilău
Slider

Impozite și taxe

Atribuții

 • Coordoneaza identificarea surselor de venituri bugetare.
 • Asigură organizarea programării desfășurării activității inspectorilor fiscali pentru exercitarea controlului materiei impozabile.
 • Coordonează încasarea impozitelor, taxelor și a altor venituri bugetare ce se realizează de la populație, agenți economici și persoane juridice.
 • Asigura îndrumarea si controlul muncii inspectorilor precum si a celorlalti salariati care activeaza pe linie de impozite si taxe.
 • Asigura verificarea constatarilor si actelor de impunere, avizarea si valorificarea corespunzatoare a acestora.
 • Coordoneaza organizarea evidentei si contabile, a evidentei fiscale, în conformitate cu prevederile legale si asigura controlul permanent asupra tinerii corecte, la zi a acestora.
 • Coordoneaza programarea aplicarii masurilor de urmarire, încasare, lichidare a obligatiilor fiscale, precum si a aplicarii formelor de executie silita împotriva debitorilor restantieri la plata.
 • Coordoneaza rezolvarea obiectiunilor, contestatiilor si plângerilor împreuna cu personalul subordonat.
 • Urmareste încasarea veniturilor din redevente, locatii de gestiune, taxe de contributie, taxe firme, reclame, panouri publicitare, taxe pentru folosirea domeniului public aferent contractelor si conventiilor încheiate de Primarie cu diversi contribuabili, taxe ecologizare, taxe casatorii, taxe de timbru, taxe de licente, taxe participare licitatii, garantii participare licitatie, chirii spatii de locuit, spatii cu alta destinatie, chirii teren societati, chirii teren garaje, chirii teren agricol, impozite pe cladiri, mijloace auto, navale.
 • Asigura urmarirea si încasarea debitelor, calculeaza majorarile de întârziere si a penalitatile legale de la cei care le datoreaza .
 • Intocmeste înstiintari si somatii de plata catre debitori pentru a-si achita restantele de plata datorate.
 • Intocmeste referate si fise de calcul cu debitele si penalitatile datorate de debitori, pe care le înainteaza la Oficiul juridic, în vederea actionarii lor în judecata, iar în final participa la executarea silita a debitorilor.
 • Raspunde de calculatia impozitelor si taxelor locale, redeventelor si a diverselor venituri de realizat din astfel de încasari.
 • Urmareste respectarea si aplicarea hotarârilor Consiliului local si a altor acte normative în vigoare privind impozitele si taxele locale.
 • Analizeaza cererile privind amânarea, scutirea, esalonarea sau reducerea de plata a diferitelor categorii de impozite, taxe locale, taxe de timbru si documentatia necesara în acest sens, în conformitate cu legislatia în vigoare, dupa care le supune spre aprobare Consiliului local, cu viza directorului economic.
 • Intocmeste rapoarte, informari si dari de seama statistice, privind activitatile încredintate spre rezolvare, pe care le transmite la cei în drept la termenele scadente.
 • Raspunde de corectitudinea încasarilor, fiecare salariat având raspundere materiala sau penala dupa caz, pentru operatiunile financiare pe care le opereaza.
 • Asigura si raspunde de modul cum se desfasoara activitatea, în conditii de siguranta si corectitudine stabilite prin legislatia specifica operatiunilor cu numerar.

Anunțuri colective 2020
Anunt colectiv luna octombrie 2020
13-10-2020 Download
Anunt colectiv luna septembrie 2020
26-09-2020 Download
Anunt colectiv luna mai 2020
04-05-2020 Download
Anunt colectiv luna aprilie 2020
29-04-2020 Download
Anunt colectiv luna martie 2020
19-03-2020 Download
Anunt colectiv luna martie 2020
17-03-2020 Download
Anunt colectiv luna martie 2020
03-03-2020 Download
Anunt colectiv februarie 2020
28-02-2020 Download
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate
16-02-2020 Download
Anunt colectiv luna ianuarie 2020
31-01-2020 Download
Anunțuri colective 2019
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate
12-12-2019 Download
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate
13-11-2019 Download
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate
15-10-2019 Download
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate
02-10-2019 Download
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate
01-10-2019 Download
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate
24-09-2019 Download
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate
27-08-2019 Download
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate
17-07-2019 Download
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate
12-07-2019 Download
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate
26-06-2019 Download
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate
19-06-2019 Download
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate
15-05-2019 Download
Anunt colectivpentru comunicarea prin publicitate
12-04-2019 Download
Anunt colectivpentru comunicarea prin publicitate - Decizii impunere
16-03-2019 Download
Anunt colectivpentru comunicarea prin publicitate
14-03-2019 Download
Anunt colectivpentru comunicarea prin publicitate
19-02-2019 Download
Anunt colectivpentru comunicarea prin publicitate
23-01-2019 Download
Hotărâri privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
Anexa la HCL nr. 68 din 12 mai 2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021
06-01-2021 Download
Hotararea nr 68 din 12 mai 2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
06-01-2021 Download
Hotararea privind indexarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020
08-01-2020 Download
Hotararea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019
19-07-2019 Download