luni, octombrie 18Bine ați venit! | Site-ul oficial al Primăriei Gilău
Slider

Impozite și taxe locale

Atribuțiile compartimentului impozite si taxe locale

Activitatea compartimentului  impozite și taxe locale se bazează  în principal pe organizarea și asigurarea acțiunii de constatare, stabilire și încasare la bugetul local a impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice precum și a altor venituri ale bugetului local, inclusiv a majorărilor de întârziere și consiliere fiscală, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, ale Codului de procedura fiscală și a celorlalte acte normative adoptate de către autoritățile centrale și locale.  

În cazul persoanelor  fizice activitatea se  concretizează  în general pe realizarea următoarele obiective:
 • a) organizarea şi asigurarea acţiunii de constatare a impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice;
 • b) întocmirea borderourilor de debite şi scăderi, urmărirea operării lor şi asigurarea transferării acestora la organele de încasare;
 • c) urmărirea întocmirii şi depunerii în termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de impunere de către persoanele fizice;
 • d) asigurarea gestionării documentelor referitoare la impunerea fiecărui contribuabil persoană fizică;
 • e) verificarea persoanelor fizice aflate în evidenţă ca deţinătoare de bunuri sau venituri supuse impozitelor şi taxelor locale şi a altor impozite şi taxe ce constituie venit al bugetului local, în legătură cu sinceritatea declaraţiilor făcute, cu modificările intervenite, operând, după caz, diferenţele faţă de impunerile iniţiale şi luarea măsurilor pentru încasarea acestora la termen;
 • f) aplicarea sancţiunile prevăzute de actele normative aflate în vigoare, tuturor contribuabililor persoane fizice, care au încalcat legislaţia fiscală şi luarea măsurilor ce se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate;
 • g) ţinerea evidenţelor debitelor din impozite şi taxe şi modificările debitelor iniţiale pentru persoanele fizice;
 • h) înregistrarea biletelor prezentate de organizatorii de spectacole persoane fizice, vizarea şi semnarea carnetelor şi urmărirea încasării de la aceştia a impozitului datorat;
 • i) analizarea, cercetarea şi propunerea spre soluţionarea Consiliului local al Comunei Gilau cererilor în legătură cu acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale către bugetul local, precum şi a cererilor referitoare la operaţiunile de restituire şi compensări, în conformitate cu prevederile legale, în cazul persoanelor fizice;
 • j) analizarea, cercetarea şi soluţionarea cererilor cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale, formulate de către persoanele fizice, conform competenţelor legale;
 • k) propunerea, în condiţiile legii, a modificării cuantumului impozitelor şi taxelor locale, precum şi stabilirea de taxe speciale ce urmau a fi aprobate de către Consiliul local, datorate de către persoanele fizice;
 • l) asigurarea prezentării tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite şi Consiliului local, în vederea întocmirii bugetului local, precum şi a modului de execuţie al bugetului local;
 • m) asigurarea arhivării actelor;
 • n) colaborarea cu celelalte compartimente pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului local;
 • o) urmărirea şi răspunderea de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului local, dispoziţiilor primarului şi a celorlalte acte normative care reglementează impozitele şi taxele locale şi alte impozite şi taxe care constituie venit al bugetului local, datorate de persoanele fizice;
 • p) îndeplinirea şi a altor atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului local, dispoziţii ale primarului sau primite de la şefii ierarhici; 
În cazul persoanelor juridice   activitatea se concretizează   în general pe realizarea următoarele obiective:
 • a) organizarea şi asigurarea acţiunii de constatare a impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoane juridice;
 • b) întocmirea borderourile de debite şi scăderi şi urmărirea operării lor;
 • c) urmărirea întocmirii şi depunerii în termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de impunere de către persoanele juridice;
 • d) asigurarea gestionării documentelor referitoare la impunerea fiecărui contribuabil persoană juridică;
 • e) verificarea persoanele juridice aflate în evidenţă ca deţinătoare de bunuri sau venituri supuse impozitelor şi taxelor locale şi a altor impozite şi taxe ce constituie venit al bugetului local, în legătură cu sinceritatea declaraţiilor făcute şi sancţionarea nedeclarării în termenul legal a acestor bunuri supuse impozitării sau taxării;
 • f) aplicarea sancţiunilor prevăzute de actele normative aflate în vigoare, tuturor contribuabililor persoane juridice, care încalcă legislaţia fiscală şi luarea măsurilor ce se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate;
 • g) ţinerea evidenţei debitelor din impozite şi taxe şi modificărilor debitelor iniţiale pentru persoanele juridice;
 • h) asigurarea evidenţei plăţilor de impozite şi taxe pe baza declaraţiilor depuse de persoanele juridice, care s-au completat cu procesele verbale de control ale personalului de specialitate;
 • i) verificarea modului în care agenţii economici persoane juridice, au calculat şi virat la termenele legale sumele cuvenite bugetului local cu titlu de impozite şi taxe;
 • j) efectuarea şi întocmirea de situaţii în legătură cu verificarea, constatarea şi stabilirea taxelor şi impozitelor locale la persoanele juridice, rezultate ale acţiunilor de verificare şi impunere, măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei fiscale, cauzele care generează fenomenele de evaziune fiscală şi propunerea de măsuri pentru întărirea legalităţii în materie de impozite şi taxe;
 • k) analizarea, cercetarea şi soluţionarea cererilor cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale, formulate de către persoanele juridice, conform competenţelor legale;
 • l) propunerea, în condiţiile legii, a modificării cuantumului impozitelor şi taxelor locale, precum şi stabilirea de taxe speciale ce urmează a fi aprobate de către Consiliul local, datorate de către persoanele juridice;
 • m) asigurarea prezentării tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite şi Consiliului local, în vederea întocmirii bugetului local, precum şi a modului de execuţie al bugetului local;
 • p) asigurarea arhivării actelor;
 • n) colaborarea cu celelalte compartimente pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului local;
 • o) urmărirea şi răspunderea de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului local al comunie Gilau,  dispoziţiilor primarului şi a celorlalte acte normative care reglementează impozitele şi taxele locale şi alte impozite şi taxe care constituie venit al bugetului local, datorate de persoanele juridice;
 • p) îndeplinirea şi altor atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului local, dispoziţii ale primarului sau primite de la şefi ierarhici;

     ANUNȚURI COLECTIVE

ANUNȚURI COLECTIVE PRIVIND COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE 2021
Anunt colectiv luna octombrie 12.10.2021
Download
Anunt colectiv 22.09.2021
Download
Anunt colectiv luna septembrie - 20.09.2021
Download
Anunt colectiv 17 08 2021
Download
Anunt colectiv luna august -12.08.2021
Download
Anunt colectiv luna iulie - 26.07.2021
Download
Anunt colectiv luna iulie - 20.07.2021
Download
Anunt colectiv luna iunie - 30.06.2021
Download
Anunt colectiv luna iunie - 18.06.2021
Download
Anunt colectiv luna mai 2021 - 10.05.2021
Download
Anunt colectiv luna aprilie 2021 - 22.04.2021
Download
Anunt colectiv luna aprilie 15.04.2021
Download
Anunt colectiv luna martie 19.03.2021
Download
Anunt colectiv luna martie 2021
Download
Anunt colectiv luna februarie 2021
Download

     LEGISLAȚIE

LEGISLAȚIE, HCL TAXE ȘI IMPOZITE
Anexa la HCL nr. 68 din 12 mai 2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021
Download
Hotararea nr 68 din 12 mai 2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
Download
Hotararea privind indexarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020
Download
Hotararea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019
Download

     CLĂDIRI

LUAREA ÎN EVIDENȚĂ A CLĂDIRILOR PERSOANE FIZICE
ACTE NECESARE
Download
Anexa Model 2016 ITL 001 cladiri rezidentiale-nerezidentiale cu destinatie mixta
Download
Model imputernicire
Download
Anexa -1 la declaratia fiscala persoane fizice rezidente intr-un alt stat membru al U.E.
Download
SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A CLĂDIRILOR PERSOANE FIZICE
Declaratie pentru scoatere din evidenta a terenurilor si cladirilor
Download
Model imputernicire
Download
ACTE NECESARE
Download
IMPUNERE CLĂDIRI PERSOANE JURIDICE
Anexa 2-Declaratie fiscala - cladiri rezidentiale-nerezidentiale-destinatie mixta
Download
Anexa-2
Download
Declaratie pe proprie raspundere-cladiri
Download
Model imputernicire
Download
ACTE NECESARE
Download
SCOATERE DIN EVIDENȚĂ CLĂDIRI PERSOANE JURIDICE
Model imputernicire
Download
Declaratie pentru scoaterea din evidenta a cladirilor apartinand persoanelor juridice
Download
ACTE NECESARE
Download

     TERENURI

LUAREA ÎN EVIDENȚĂ A TERENURILOR PERSOANE FIZICE
ACTE NECESARE
Download
Anexa 3 la declaratia fiscala pentru persoane fizice rezidente intr-un alt stat membru al U.E.
Download
Anexa 3-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren
Download
Model imputernicire
Download
SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A TERENURILOR PERSOANE FIZICE
ACTE NECESARE
Download
Declaratie pentru scoatere din evidenta a terenurilor și cladirilor - PF
Download
Model imputernicire
Download
IMPUNERE TERENURI PERSOANE JURIDICE
ACTE NECESARE
Download
Anexa 4 la declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren
Download
Anexa 4-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren
Download
Model imputernicire
Download
SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A TERENURILOR PERSOANE JURIDICE
ACTE NECESARE
Download
Anexa 4-Declaratie fiscala pentru scoaterea din evidenta a terenului - PJ
Download
Model imputernicire
Download

     MIJLOACE DE TRANSPORT

LUARE ÎN EVIDENȚĂ A MIJLOCULUI DE TRANSPORT PERSOANE FIZICE
ACTE NECESARE
Download
Anexa 5 - Declaratie auto
Download
Anexa 7-Declaratie barci
Download
Anexa 7-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa/barci
Download
Anexa 6-Declaratie auto (> 12 tone)
Download
Anexa 6-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa (>12 tone)
Download
Anexa 5-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport PF si PJ
Download
Model imputernicire
Download
SCOATERE DIN EVIDENȚĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT PERSOANE FIZICE
Model imputernicire
Download
Anexa 1-Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport
Download
Model imputernicire
Download
LUARE ÎN EVIDENȚĂ A MIJLOCULUI DE TRANSPORT PERSOANE JURIDICE
Anexa 7-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa/barci
Download
Anexa 6-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa (>12 tone)
Download
Anexa 5-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport PF si PJ
Download
ACTE NECESARE
Download
Model imputernicire
Download
LUARE ÎN EVIDENȚĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT PERSOANE JURIDICE
Anexa 7-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa/barci
Download
Anexa 6 - Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa (>12 tone)
Download
Anexa 5- Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport
Download
ACTE NECESARE
Download
Model imputernicire
Download
SCOATERE DIN EVIDENȚĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT PERSOANE JURIDICE
ACTE NECESARE
Download
Anexa 1-Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport
Download
Model imputernicire
Download

     CERTIFICAT FISCAL

ELIBERARE CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PERSOANE FIZICE
ITL-010-Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala PF
Download
Model imputernicire
Download
ELIBERARE CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PERSOANE JURIDICE
Anexa_12-cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala PJ
Download
Model imputernicire
Download

     SPECTACOLE

IMPOZIT PE SPECTACOLE
ACTE NECESARE
Download
Cerere pentru inregistrare respectiv vizare a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole
Download
Anexa-2 (3) Decont impozit pe spectacole
Download

     RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

AFIȘAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE PERSOANE FIZICE
ACTE NECESARE
Download
Anexa 15 - Declaratia fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
Download
AFIȘAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE PERSOANE JURIDICE
ACTE NECESARE
Download
Anexa 14 - Declaratie fiscala si decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate
Download
Anexa 15 - Declaratie fiscala si decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj în scop de reclama si publicitate
Download
Cerere incetare structura afisaj
Download

    SCUTIRI DE PLATĂ A IMPOZITULUI

SCUTIRI DE PLATĂ A IMPOZITULUI
Cerere scutire refugiat veteran
Download
Cerere scutire persoane cu handicap
Download

     CONTURI IBAN  disponibile in vederea achitarii taxelor si impozitelor locale prin transfer bancar

DenumireaContul
Impozit pe clădiri și taxa pe clădiri persoane fiziceRO74 TREZ 2162 1070 2010 1XXX
Impozit pe clădiri și taxă pe clădiri persoane juridiceRO24 TREZ 2162 1070 2010 2XXX
Impozit pe teren și taxă pe teren persoane fiziceRO21 TREZ 2162 1070 2020 1XXX
Impozit pe teren și taxă pe teren persoane juridiceRO68 TREZ 2162 1070 2020 2XXX
Impozit pe teren și taxă pe teren extravilan persoane juridiceRO18 TREZ 2162 1070 2020 3XXX
Impozit pe teren și taxă pe teren extravilan persoane fiziceRO18 TREZ 2162 1070 2020 3XXX
Taxă asupra mijloacelor de transport persoane fiziceRO93 TREZ 2162 1160 2020 1XXX
Taxă asupra mijloacelor de transport persoane juridiceRO43 TREZ 2162 1160 2020 2XXX
Taxă afisaj în scop de reclamă și publicitateRO73 TREZ 2162 1150 250X XXXX
Amenzi circulațieRO48 TREZ 2162 1A35 0102 XXXX
Venituri din concesiuni si inchirieriRO22 TREZ 2162 1A30 0530 XXXX
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbruRO79 TREZ 2162 1070 203X XXXX
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii
de functionare
RO04 TREZ 2162 1160 203X XXXX

Pentru orice alte informații vă rugăm să utilizați mijloacele electronice de comunicare puse la dispoziție de instituție: e-mail office@comunagilau.ro, impozite@comunagilau.ro

Telefon de contact 0264/371646, Fax 0264/371709