vineri, iunie 18Bine ați venit! | Site-ul oficial al Primăriei Gilău
Slider

Anunțuri privind concursuri de ocupare posturi publice

Anunț Concurs Inspector grad profesional superior, clasa I în cadrul Biroului Investiții, Urbanism, Disciplina în Construcții, Amenajarea teritoriului

Anunț Concurs Inspector grad profesional superior, clasa I în cadrul Biroului Investiții, Urbanism, Disciplina în Construcții, Amenajarea teritoriului

Anunțuri privind concursuri de ocupare posturi publice
Primăria comunei Gilău, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante Inspector, grad profesional superior, clasa I, în cadrul BIROULUI INVESTIȚII, URBANISM, DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII, AMENAJAREA TERITORIULUI. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 alin (1 ) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. Condiții specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea construcţii civile, industriale şi agricole, căi ferate drumuri și poduri, instalații sau arhitectură. Vechime în specialitate studiilor necesare exercitării funcției publice: 7 ani. Atribuții verifică documentaţiile depuse în vederea obţinerii AC/AD şi intocmeşte AD/AC în conformitate cu prevederile legii 50/1991