Art. 43 (3) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă,modificată, şi art. 63 din Metodologia nr. 1/1997.
Actele de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite în străinătate, la autorităţile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă.

DOCUMENTE NECESARE

1. Cererea de transcriere se depune la domiciliul solicitantului ( NU A DECEDATULUI), direct, prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocaţială. Pentru cetăţenii români cu domiciliu în străinătate aceasta se depune la ultimul domiciliu avut în ţară, iar dacă nu au avut vreodată domiciliu în România, la Primăria Sectorului 1 al municipiului Bucureşti;
2. actul de identitate în original şi xerocopie a solicitantului (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie) pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară şi paşaportul pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate (CRDS);
3. pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care solicită transcrierea adeverinţă din care să rezulte ultimul domiciliu avut în ţară, eliberată de formaţiunea de evidenţă informatizată a persoanei a ultimului loc de domiciliu, necesară în vederea stabilirii cu exactitate a primăriei competente să primească cererea – Circulara  I.N.E.P. nr. 17/17.08.2004);
4. certificatul ori extrasul original de deces în original care să conţină APOSTILA conform Convenţiei de la Haga din 1961, sau supralegalizat, după caz;

ATENŢIE:

a. Dacă statul emitent este semnatar al Convenţiei de la Haga: (Africa de Sud, Andorra,  Antigua şi Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaidjan, Bahamas, Barbados, Belize, Republica Belarus, Botswana, Brunei Darussalam, Republica Cipru, Columbia, Dominica, Ecuador, Confederaţia Elveţiană, Republica Estonia, Fidji, Republica Finlanda, Republica Elenă (Grecia), Germania, Grenada, Honduras, India, Insulele Cook, Insulele Marshall, Republica Irlanda, Israel, Republica Italiană, Japonia, Kazahstan, Lesotho, Republica Lituania, Republica Letonia, Liberia, Liechtenstein, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Macedonia, Malawi, Republica Malta, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Mauritius, Statele Unite Mexicane, Principatul Monaco, Namibia, Regatul Norvegiei, Niue, Noua Zeelandă, Olanda, Republica Panama, Republica Portugheză, România, Serbia şi Muntenegru, St. Kitts and Nevis, Salvador, St. Incent şi Grenadine, St. Lucia, Samoa, San Marino, Seychelles, Spania, Regatul Suediei, Republica Suriname, Swaziland, Tonga, Trinidad Tobago, Republica Turcia, S.U.A., Venezuela);

b. Dacă actul provine din ţările cu care ROMÂNIA a încheiat TRATATE ŞI CONVENŢII bilaterale care prevăd SCUTIREA de SUPRALEGALIZARE sau APOSTILARE (Republica Albania, Republica Austria, Belgia, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina,  Republica Cehă, Republica Populară Chineză, Republica Democrată Coreea, Croaţia, Cuba, Republica Franceză, Republica Moldova, Republica Populară Mongolă, Republica Polonă, Federaţia Rusă, Republica Serbia, Slovacia,  Slovenia, Republica Ungară, Ucraina) este scutit de apostilare sau supralegalizare;

c. Actele emise de ţările care NU au semnat Convenţia de la HAGA şi nici TRATAT bilateral cu ROMÂNIA vor trebui obligatoriu SUPRALEGALIZATE ( CIRCULARA I.N.E.P. nr. 281180/2006);

5. fotocopie (xerocopie) legalizată a certificatului sau extrasului de deces,  de un notar public (din ţară sau din străinătate) sau de oficiul consular român;

6. traducere în limba română a certificatului sau extrasului de deces, autentificată de un notar public  (din ţară sau din străinătate) sau de oficiul consular roman;
7.PROCURĂ SPECIALĂ ÎN ORIGINAL( cu specificarea: PENTRU TRANSCRIEREA ACTULUI DE DECES ŞI ELIBERAREA CERTIFICATULUI ROMÂNESC) şi traducerea în limba română, autentificată de un notar public (din ţară sau din străinătate) sau de oficiul consular român;
8.Documente justificative pentru completarea unor rubrici ( copii xerox – certificate de stare civilă ale decedatului);
9.copie xerox a actului de identitate a decedatului ( dacă există);
10.taxa extrajudiciară de timbru în valoare de  1 RON.

NOTĂ:
1. Traducerea, fotocopia, procura, autentificate de un notar public din străinătate vor fi date în conformitate cu pct. 4 lit.   a, b şi c.
2. Neprezentarea certificatelor de stare civilă sau a extraselor eliberate de autorităţile străine, ofiţerului de stare civilă de la locul de domiciliu, pentru transcriere în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni (art.43,alin. 3 din L.119/1996) constituie contravenţii la regimul actelor de stare civilă, sancţionate  cu amendă dela 100 până la 200 lei (2.000.000 lei ROL), dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sunt considerate infracţiuni  (art.  61 alin. 1 lit.e şi alin. 2 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările ulterioare).

Comments are closed.

Close Search Window