Anunț procedură de aprobare a documentației PUD aferent investiției  Construire hală de depozitare, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane  – Gilău, str. Balastierei, FN – beneficiar Moldovan Alin