Anunțuri importante, Comunicat de presă|

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

UAT Comuna GILĂU, în calitate de beneficiar, anunță semnarea contractului de finanțare nr. 130982/21.11.2022 pentru proiectul nr. C5-A3.1-51, intitulat: Operațiunea Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale. Titlu apel: PNRR/2022/C5/1 / A3.1 /1, runda 1.
Perioada de implementare a proiectului este de 40 de luni calculate de la data semnării contractului de finanțare de către ultima parte contractantă, care poate fi prelungită prin acordul părților, la care se adaugă, dacă este cazul, perioada care cuprinde și activități realizate înainte de semnarea contractului de finanțare.
Obiectivul acestui Contract de finanțare îl reprezintă acordarea finanțării de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru implementarea Proiectului nr. C5-A3.1-51, intitulat: RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A LOTULUI II DE BLOCURI FORMATE DIN BLOCUL CS, E, E3, E4, DIN GILAU, JUD. CLUJ, care vizează o suprafață desfășurată de 8.230,00 mp.
Proiectul este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 – Valul Renovării.
Valoarea totală a proiectului este de 10.081.640,37 lei cu TVA, din care 8.471.966,70 lei valoare eligibilă nerambursabilă din PNRR și 1.609.673,67 valoare TVA ce va fi decontată din bugetul de stat. Cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului vor fi asigurate de UAT Comuna GILĂU.
Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Primăriei Comuna GILĂU, Strada Principală, Nr. 723, jud. Cluj, telefon 0264371646, tel. 0758305768, e-mail: office@comunagilau.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a

Guvernului României”

Comments are closed.

Close Search Window