Anunțuri importante, Comunicat de presă|

T Comuna GILĂU, în calitate de beneficiar, anunță semnarea
contractului de finanțare nr. 15293/06.02.2023 pentru proiectul nr. C5-
A3.1-2146, intitulat: Operațiunea Renovare energetică moderată a
clădirilor rezidențiale multifamiliale.Titlu apel: PNRR/2022/C5/2/A3.1/1,
Runda 2.
Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni calculate
de la data semnării contractului de finanțare de către ultima parte
contractantă, care poate fi prelungită prin acordul părților, la care se
adaugă, dacă este cazul, perioada care cuprinde și activități realizate
înainte de semnarea contractului de finanțare.
Obiectivul acestui Contract de finanțare îl reprezintă acordarea
finanțării de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației pentru implementarea Proiectului nr. C5-A3.1-2146,
intitulat: RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI EB, DIN
GILAU, JUD. CLUJ, care vizează o suprafață desfășurată de 1.745,00 mp.

Proiectul este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice
și Administrației și finanțat din fonduri europene prin Planul Național de
Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 – Valul Renovării.
Valoarea totală a proiectului este de 2.190.896,86 lei cu TVA, din
care 1.841.089,80 lei valoare eligibilă nerambursabilă din PNRR și
349.807,06 valoare TVA ce va fi decontată din bugetul de stat. Cheltuielile
neeligibile necesare implementării proiectului vor fi asigurate de UAT
Comuna GILĂU.
Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul
Primăriei Comuna GILĂU, Strada Principală, Nr. 723, jud. Cluj, telefon
0264371646, tel. 0758305768, e-mail: office@comunagilau.ro
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția
oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Comments are closed.

Close Search Window