Actualizare PUZ pentru construirea unui ansamblu rezidențial