Situații de urgență|

Cu privire la necesitatea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu, vă precizăm următoarele aspecte:

Art. 30, alin.(l) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare, precizează: „începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi amenajări noi, de modificare a celor existente şi/sau schimbarea destinaţiei acestora, precum şi punerea lor în funcţiune se fac numai după obţinerea avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu, după caz”. Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu se aprobă prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor alin.(4) din acelaşi articol.

Necesitatea obţinerii avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu este reglementată actualmente de H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

Prin excepţie de la prevederile menţionate la art. 30, alin.(l) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare, pentru construcţiile şi amenajările prevăzute în H.G. nr. 571/2016, care au fost puse în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, persoanele fizice ori juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz, beneficiarul investiţiei au obligaţia obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu până la data de 30 iunie 2017 conform O.G.R. nr. 17/24.08.2016.

Până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, răspunderea exclusivă în ceea ce priveşte funcţionarea construcţiilor şi amenajărilor din punctul de vedere a asigurării cerinţei de securitate la incendiu revine beneficiarilor investiţiilor. Excepţia nu se aplică în situaţiile în care se constată încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu care impune oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, potrivit criteriilor stabilite prin H.G.R. nr. 915/2015.

Conform prevederilor enunţate anterior, necesitatea; obţinerii avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu apare doar în situaţia începerii lucrărilor de execuţie la construcţii şi amenajări noi, de modificare a celor existente şi/sau schimbarea destinaţiei acestora. Astfel că, se vor identifica datele la care s-au realizat demersurile pentru realizarea lucrărilor amintite anterior, conform legislaţiei specifice autorizării lucrărilor de construcţii şi apărării împotriva incendiilor, iar în funcţie de reperele temporale respective se va determina necesitatea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu, în conformitate cu actele normative incidente în domeniu, în vigoare la momentul respectiv.

Pentru categoriile de construcţii şi/sau amenajări care necesită autorizaţie de securitate la incendiu conform aspectelor amintite anterior, documentele necesare sunt stabilite prin O.M.A.I. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, în funcţie de stadiul de execuţie.

Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al Judeţului Cluj
Inspector Sef,
Colonel
Ion MOLDOVAN

Documente atașate

Fișier Descărcări
pdf Adresa ISU Cluj avizare autorizare 336

Lasă un răspuns

Close Search Window