Anunțuri importante, Comunicat de presă|

UAT Comuna GILĂU, în calitate de beneficiar, anunță semnarea

contractului de finanțare nr. 15312/06.02.2023 pentru proiectul nr. C5-

A3.1-2147, intitulat: Operațiunea Renovare energetică moderată a

clădirilor rezidențiale multifamiliale.Titlu apel: PNRR/2022/C5/2/A3.1/1,

Runda 2.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni calculate

de la data semnării contractului de finanțare de către ultima parte

contractantă, care poate fi prelungită prin acordul părților, la care se

adaugă, dacă este cazul, perioada care cuprinde și activități realizate

înainte de semnarea contractului de finanțare.

Obiectivul acestui Contract de finanțare îl reprezintă acordarea

finanțării de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și

Administrației pentru implementarea Proiectului nr. C5-A3.1-2147,

intitulat: RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI E5, DIN

GILAU, JUD. CLUJ, care vizează o suprafață desfășurată de 2.970,00 mp.

Proiectul este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice

și Administrației și finanțat din fonduri europene prin Planul Național de

Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 – Valul Renovării.

Valoarea totală a proiectului este de 3.626.110,05 lei cu TVA, din

care 3.047.151,30 lei valoare eligibilă nerambursabilă din PNRR și

578.958,75 valoare TVA ce va fi decontată din bugetul de stat. Cheltuielile

neeligibile necesare implementării proiectului vor fi asigurate de UAT

Comuna GILĂU.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul

Primăriei Comuna GILĂU, Strada Principală, Nr. 723, jud. Cluj, telefon

0264371646, tel. 0758305768, e-mail: office@comunagilau.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu

poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Comments are closed.

Close Search Window