Anunț privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului Îmbunătățirea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în comuna Gilău