Anunț important privind depunerea Raportului privind impactul asupra mediului, a Studiului  de Evaluare adecvată, a Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă pentru proiectul ETAPA I – DRUM TRANSREGIO FELEAC TR35 – CENTURA METROPOLITANĂ – din cadrul proiectului general DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35