vineri, iunie 25Bine ați venit! | Site-ul oficial al Primăriei Gilău
Slider

Construire școală nouă Liceul Teoretic ”GELU VOIEVOD” Gilău, clasele I-IV

Informaţii cu privire la proiectul „CONSTRUIRE ȘCOALĂ NOUĂ LICEUL TEORETIC ”GELU VOIEVOD” GILĂU CLASELE I-IV”, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Gilău, în calitate de Beneficiar în cadrul contractului de finanțare nr. 5661/ 10.08.2020, cod SMIS 122099, încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și cu Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, implementează proiectul „CONSTRUIRE ȘCOALĂ NOUĂ LICEUL TEORETIC ”GELU VOIEVOD” GILĂU CLASELE I-IV”, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și a învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului obligatoriu.

Valoarea totală a proiectului este de 12,691,617.59 lei din care finanțare nerambursabilă în valoare de 11,777,830.89 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 57 luni, între data 22.09.2016 și data 31.05.2021, iar locația implementării este Comuna Gilău, Strada Suceag, nr. 238, Județul Cluj.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea condițiilor de predare și învățare în care se desfășoară învățământul primar obligatoriu, clasele I – IV, inclusiv clasa pregătitoare din Comuna Gilău, Județul Cluj.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea procesului educațional de la nivel primar inclusiv clasa pregătitoare, în cadrul Comunei Gilău prin prin construirea unei noi infrastructuri educaționale, și creșterea calității procesului educațional de la nivel primar inclusiv clasa pregătitoare, în cadrul Comunei Gilău, prin dotarea corespunzătoare a noii infrastructuri educaționale propuse a fi construită cu echipamentele și dotările necesare desfășurării optime a procesului educațional.