luni, octombrie 18Bine ați venit! | Site-ul oficial al Primăriei Gilău
Slider

Depunerea declarației de căsătorie și oficierea căsătoriei pe perioada instituirii stării de urgență

Menționăm că potrivit art. 50 din Anexa nr. 1, privind MĂSURI DE PRIMĂ URGENȚĂ CU APLICABILITATE DIRECTĂ din Decretul nr.195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, semnat de Președintele României Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare”.

Totodată facem precizarea că potrivit art. 14 din aceeași Anexă se stabilește că Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență”.

DEPUNEREA DECLARAȚIEI DE CĂSĂTORIE ȘI OFICIEREA CĂSĂTORIEI PE PERIOADA
INSTITUIRII STĂRII DE URGENȚĂ

Declarațiile de căsătorie însoțite de documentele prevăzute de lege (certificate de nastere, C.I, certificat prenupțial, sentințe de divorț (dacă e cazul) definitive si irevocabile) se vor transmite exclusiv on-line pe adresa de e-mail primariagilau@yahoo.com  a Primăriei Gilău, competentă să  oficieze căsătoria numai ca urmare a programării on-line/telefonice a datei și orei încheierii căsătoriei.

Data depunerii declaraței de căsătorie este data transmiterii on-line a declaratiei. In acest sens, cu ocazia programării on-line/telefonice se va avea in vedere respectarea dispozitiilor art. 27 alin. (1.) Căsătoria se va încheia în a 11-a zi de la data depunerii declarației de căsătorie, luând în calcul atât ziua depunerii dosarului cât și ziua oficierii căsătoriei

Documentele in original vor fi prezentate cu ocazia oficierii căsătoriei, dată la care se va semna și declarația de căsătorie in fața ofițerului de stare civilă.

Având în vedere evoluția situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului (COVID-19) și pentru prevenirea răspândirii acestuia, în perioada stării de urgență instituită prin Decretul nr.195/2020, “se limitează la maximum 8 persoane participarea la fiecare căsătorie încheiată la Primăria Gilău – Starea Civilă”.


Puteți transmite documentele și cu ajutorul formularului de mai jos.

Puteți încărca mai multe documente.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale în scopul solicitării transmise