Elaborare PUD și documentație pentru autorizarea executării lucrării de construire a obiectivului casă de locuit, bazin vidanjabil, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri la retelele de utilități urbane – Gilău, localitatea Someșu Rece, zona Chirilești, FN – beneficiar Negrea Romeo