Anunțuri importante|

O veste bună pentru gilăuani!

S-a semnat „Acordul de asociere” pentru realizarea metroului şi a trenului metropolitan Cluj

Domnul primar ing. Dumitru Sfârlea a semnat joi 4 aprilie 2019 alături de primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc,  împreună cu primarii comunelor Floreşti, Baciu, Apahida, Jucu şi Bonţida “Acordul de asociere” privind realizarea în parteneriat a studiilor de prefezabilitate, fezabilitate, impact asupra mediului şi evaluarea strategică adecvată pentru trenul metropolitan şi metrou.

Acest proiect de investirii reprezintă un pas semnificativ pentru dezvoltarea socio-economică a zonei metropolitane Cluj-Napoca din care fac parte comunele Gilău, Floreşti, Baciu, Apahida,J ucu si Bonţida  are ca obiectiv asigurarea unor servicii de mobilitate de calitate ridicată pentru populaţia zonei metropolitane, precum şi un transport eficient înspre şi dinspre Cluj-Napoca.

Proiectul de investiţii va fi realizat în două etape.

În prima etapă va fi realizat Trenul Metropolitan pe infrastructura actuală. În această fază va fi implementat un sistem de transport rapid care va acoperi întregul coridor feroviar cuprins între halta Nădăşelu şi staţia de la Bonţida, pe o lungime de aproximativ 43 de km.

Punctele de oprire actuale vor rămâne aceleaşi şi se propune adăugarea unor noi staţii de oprire în zonele: Baciu, Tetarom pe str. Tăietura Turcului şi la podul Ira pe str. Aurel Vlaicu.

Pentru fiecare punct de oprire se vor analiza facilităţile disponibile pentru călători: bănci, zone de aşteptare, toalete, puncte de procurare a biletelor (automate/ case), etc. De asemenea se va analiza disponibilitatea parcărilor de mici dimensiuni şi se va realiza conectivitatea cu transportul public local la fiecare punct de oprire.

În cea de a doua etapă va fi realizat metroul pe axa vest-centru-est care urmăreşte să deservească principalele puncte de interes pornind din Gilău până la podul Ira, pe o lungime de aproximativ 16 km.

Proiectul va avea două părţi.

În prima parte se va realiza legătura dintre comuna Floreşti şi Podul Ira pe următorul traseu propus: zona de sud a comunei Floreşti – viitorul spital regional de urgenţă – centrul comercial Vivo – cartierul Mănăştur – centrul oraşului Cluj-Napoca şi zona de est a oraşului, respectiv zona Aurel Vlaicu/Podul Ira. Pentru zona din afara oraşului se va studia posibilitatea realizării metroului suprateran, iar de la intrarea în Cluj-Napoca acesta urmând a fi realizat în subteran.

A doua etapă a realizării metroului vizează crearea legăturii dintre comunele Floreşti şi Gilău.

Până la implementarea celei de a doua etape, conectivitatea dintre Gilău şi Floreşti va fi asigurată prin autobuze care vor deservi această zonă în vederea asigurării accesului oamenilor la metrou. De asemenea, va fi asigurată prin autobuze, legătura dintre Gilău şi Nădăşelu pentru cei care doresc să folosească trenul metropolitan.

În perioada imediat următoare va fi lansată licitaţia pentru Studiul de prefezabilitate a metroului şi Studiul de fezabiltate pentru trenul metropolitan.

 

Și  Consiliul Local Gilău a emis

H O T Ă R Â R E A  NR.  49
din 4 martie 2019
privind stabilirea traseului centurii metropolitane Drumul Trans-Regio , TR 35

Art.1. Se aprobă traseul drumului Trans-Regio TR 35, varianta V8, astfel:

  • Conexiunea(intersecția) drumului Trans-Regio TR35 cu DN1 urmează a se realiza pe limita administrativă dintre comunele Gilău și Căpușu Mare.
  • Pe porțiunea km 0+000 – km 1+400

Drumul Trans-Regio face o curbă de aproximativ 135 grade, intersectând drumul de exploatare agricolă Rât, drum pentru care se va asigura obligatoriu accesul printr-un viaduct și mai departe posibilitatea utilizării drumurilor de exploatație agricolă Nogyhei și Kistelek

  • Pe porțiunea cuprinsă între km 1+400 – km 2+400

Drumul Trans-Regio urmărește, pe cât posibil, conturul plantațiilor de pini, fiind obligatorie asigurarea accesului pe drumul de exploatație agricolă Budulău, tot printr-un viaduct (asigurând accesul la toate pășunile composesorale)

  • Pe porțiunea cuprinsă între km 2+400 – km 4+000

Drumul Trans-Regio se situează sub drumul de sub coastă. Aproximativ la km 2+770 se va asigura accesul printr-un viaduct la drumurile de exploatație agricolă: Zăpodea, Hârceia, Hideșeia și Groapa Căstăilor. Aproximativ la km 3+920 drumul Trans-Regio supratravesrsează drumul de exploatație agricolă Sub Coaste.

  • Pe segmentul între km 4+000 – km 5+600

Drumul Trans-Regio ocolește Cimitirul Evreiesc și apoi se situează în zona dintre Cimitirele Reformat-Ortodox-Reformat și Autostrada 3 ( paralel cu Autostrada A3).

  • Porțiunea situată între km 5+600 – 8+200,

La km 5+600 Drumul Trans-Regio supratraversează oblic Autostrada A3, poziționându-se între albia râului Someșul Mic și Gardină. La km 7+280 se realizează conexiunea cu autostrada A3, printr-o bretea, respectiv prin bucla acestuia cu DN1.

  • Până la km 8+236 (unde intră pe teritpriul com. Florești) drumul Trans-Regio urmărește în linie dreaptă aliniamentul Coastei Mortonușii.

Art. 2. Consiliul local Gilău condiționează aprobarea proiectului de asigurarea accesului pe toate văile naturale (mărginite de drumuri de exploatație agricolă) fără obturarea accesului pe vreuna din acestea și asigurarea accesului necondiționat la toate terenurile agricole, de pe aliniamentul Drumului Trans-Regio.

Art. 3. Consiliul local Gilău condiționează ca prin breteaua de legătură dintre drumul Trans-Regio și Autostrada A3 să se poată face mai departe legătura dintre Autostrada A3 și DN1, în scopul asigurării a două puncte de urcare pe drumul Trans-Regio pentru locuitorii com. Gilău (la conexiunea de la km 0+000 respectiv prin breteaua de legătură dintre Autostrada A3 și drumul Trans-Regio).

Art. 4. Consiliul local Gilău ca membră a asocierii și finanțatoarea a studiului de fezabilitate a Drum Trans-Regio  Feleac TR35, a PUZ-ului și a documentației tehnice necesare eliberării autorizației de construire centură metropolitană, hotărăște ca reprezentanții săi să fie prezenți la toate întâlnirile de evaluare și progres, dintre proiectant și beneficiar (CNAIR).

Art. 5. Cu toate inconvenientele variantei V8, Consiliul Local Gilău adoptă ca unică variantă această soluție pentru realizarea Drumului Trans-Regio pe teritoriul com. Gilău.

Art. 6. Varianta V8 adoptată de către Consiliul local Gilău va fi comunicată sub formă electronică proiectantului și celorlalți membri ai asocierii privind întocmirea documentațiilor necesare emiterii autorizației de construire pentru drumul Trans – Regio TR 35, de asemenea se va evidenția și în format editabil, identificarea traseului hotărât făcându-se prin cele 44 de puncte de coordonate în stereo 70, tabel care face parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 7. Prezenta hotărâre abrogă prevederile Hotărârii Consiliului local Gilău nr. 25/2019.

Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează administratorul public și Compartimentul Urbanism.

 

 

 

Comments are closed.

Close Search Window