miercuri, august 4Bine ați venit! | Site-ul oficial al Primăriei Gilău
Slider

Anunț examen pentru PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Primăria Gilău cu sediul în: localitatea Gilău, strada Principală, nr. 723, județul Cluj în baza legii 188/1999, organizează examen de promovare în grad profesional, conform articolelor 64 si 65 din Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 126 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:

 • inspector, grad profesional asistent, clasa I, în cadrul Serviciului financiar-contabil, în grad profesional principal, clasa I
 • inspector, grad profesional principal, clasa I, în cadrul Serviciului public de asistenta sociala, în grad profesional superior, clasa I
 • inspector, grad profesional principal, clasa I, în cadrul Serviciului financiar-contabil, în grad profesional superior, clasa I

          Desfășurarea examenului

Examenul de promovare în grad profesional se organizează la sediul Primariei com. Gilău, în data 25.06.2018 proba scrisă și în data de 27.06.2018 proba interviului.

Dosarul de înscriere la examen se depune de către canditați până în data de 12 iunie 2018 inclusiv, la secretarul com. Gilău.

Examenul constă în 3 etape:

 1. Selectia dosarelor care va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la examen;
 2. Proba scrisa va avea loc în data de 25.06.2018, ora 10.00;
 3. Probainterviu va avea loc în data de 27.06.2018, ora 10.00.

         Condiții specifice de participare la concurs/examen:

        În vederea participării la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, funcționarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții, conform prevederilor art.65 alin.2 din Legea nr.188/1999(r2), cu modificările și completările ulterioare:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează ;
 • să fii obținut cel putin calificativul ”bine” la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.

         Dosarul de înscriere la examen va conține în mod obligatoriu:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 aniș

c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 al Hotărârea Guvernului nr. 611/2008

        Bibliografia pentru postul din cadrul Serviciului public de asistență socială  este:

 1. Constituția României
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare
 3. Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
 4. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 5. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 6. Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 7. U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Bibliografia pentru postul din cadrul Serviciului financiar-contabil  este:

 • Constituția României
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în M.Of. nr. 365/29.05.2007
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în Of. 525/02.08.2007
 • Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în M.Of. nr.123/20.02.2007
 • Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, publicată în M.Of. 618/ 18.07.2006, cu modificările şi completările  ulterioare
 • Legea 227/2015 privind Codul fiscal-Titlul IX Impozite sit axe locale, publicată în M.Of. nr. 688/10.09.2015

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

code