Anunțuri importante|

Toate persoanele fizice sau juridice care au suferit pagube la nivelul terenurilor agricole, curţi, grădini, urmare căderilor de GRINDINĂ şi PLOILOR din data de 01.08.2016, vor depune la Registratura Primăriei Comunei GILAU, o cerere care să cuprindă: suprafaţa afectată, cu precizarea faptului dacă era însămânţat, cultivat sau necultivat, precum şi dacă au fost efectuate lucrări de pregătire ale terenului în vederea însămânţării acestuia şi dacă era sau nu asigurat, tipul culturii, locaţia suprafeţei afectate, gradul de afectare (%), precum şi alte date  şi informaţii considerate utile.

Cererile vor fi depuse până Vineri, la REGISTRATURA de la parterul Primăriei.

Totodată, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2204/2015 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  privind aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole şi pentru aprobarea unor formulare, persoanele fizice care desfăşoară activităţi agricole, individual sau într-o formă de asociere, beneficiază de reducerea normei de venit, proporţional cu pierderea înregistrată, în cadrul anului fiscal curent, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum îngheţul, grindina, poleiul, inundaţiile, ploaia abundentă, seceta, precum şi a celor produse de animalele sălbatice, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

  1. venitul net se stabileşte pe bază de norme de venit;
  2. pierderea afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale sau din animalele deţinute, pe fiecare categorie de produse vegetale sau categorie de animale, prevăzută la Art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale;
  3. persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică a depus formularul 221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”. În declaraţie contribuabilii înscriu suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale şi efectivele de animale, fără a se lua în considerare pierderea înregistrată, ca urmare a evenimentelor prevăzute la Art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Formularul “Cerere pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale“, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, se depune de persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică la unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia s-a întâmplat evenimentul, în cel mai scurt timp de la data producerii acestuia, în cazul distrugerii ori vătămării culturilor agricole, plantaţiilor ori a rodului viilor, plantaţiilor pomicole, de hamei şi de arbuşti fructiferi, pieirii animalelor, păsărilor şi familiilor de albine.

În cazul pagubelor care privesc efective de animale, păsări sau familii de albine, la cerere se anexează şi certificatul sanitar-veterinar eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în care se precizează că pieirea s-a datorat efectelor produse de evenimentele prevăzute la art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune pentru toate suprafeţele afectate şi animalele pierite, deţinute pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale.

Lasă un răspuns

Close Search Window