Atributii

 • Coordoneaza identificarea surselor de venituri bugetare.
 • Asigura organizarea programarii desfasurarii activitatii inspectorilor fiscali pentru exercitarea controlului materiei impozabile.
 • Coordoneaza încasarea impozitelor, taxelor si a altor venituri bugetare ce se realizeaza de la populatie, agenti economici si persoane juridice.
 • Asigura îndrumarea si controlul muncii inspectorilor precum si a celorlalti salariati care activeaza pe linie de impozite si taxe.
 • Asigura verificarea constatarilor si actelor de impunere, avizarea si valorificarea corespunzatoare a acestora.
 • Coordoneaza organizarea evidentei si contabile, a evidentei fiscale, în conformitate cu prevederile legale si asigura controlul permanent asupra tinerii corecte, la zi a acestora.
 • Coordoneaza programarea aplicarii masurilor de urmarire, încasare, lichidare a obligatiilor fiscale, precum si a aplicarii formelor de executie silita împotriva debitorilor restantieri la plata.
 • Coordoneaza rezolvarea obiectiunilor, contestatiilor si plângerilor împreuna cu personalul subordonat.
 • Urmareste încasarea veniturilor din redevente, locatii de gestiune, taxe de contributie, taxe firme, reclame, panouri publicitare, taxe pentru folosirea domeniului public aferent contractelor si conventiilor încheiate de Primarie cu diversi contribuabili, taxe ecologizare, taxe casatorii, taxe de timbru, taxe de licente, taxe participare licitatii, garantii participare licitatie, chirii spatii de locuit, spatii cu alta destinatie, chirii teren societati, chirii teren garaje, chirii teren agricol, impozite pe cladiri, mijloace auto, navale.
 • Asigura urmarirea si încasarea debitelor, calculeaza majorarile de întârziere si a penalitatile legale de la cei care le datoreaza .
 • Intocmeste înstiintari si somatii de plata catre debitori pentru a-si achita restantele de plata datorate.
 • Intocmeste referate si fise de calcul cu debitele si penalitatile datorate de debitori, pe care le înainteaza la Oficiul juridic, în vederea actionarii lor în judecata, iar în final participa la executarea silita a debitorilor.
 • Raspunde de calculatia impozitelor si taxelor locale, redeventelor si a diverselor venituri de realizat din astfel de încasari.
 • Urmareste respectarea si aplicarea hotarârilor Consiliului local si a altor acte normative în vigoare privind impozitele si taxele locale.
 • Analizeaza cererile privind amânarea, scutirea, esalonarea sau reducerea de plata a diferitelor categorii de impozite, taxe locale, taxe de timbru si documentatia necesara în acest sens, în conformitate cu legislatia în vigoare, dupa care le supune spre aprobare Consiliului local, cu viza directorului economic.
 • Intocmeste rapoarte, informari si dari de seama statistice, privind activitatile încredintate spre rezolvare, pe care le transmite la cei în drept la termenele scadente.
 • Raspunde de corectitudinea încasarilor, fiecare salariat având raspundere materiala sau penala dupa caz, pentru operatiunile financiare pe care le opereaza.
 • Asigura si raspunde de modul cum se desfasoara activitatea, în conditii de siguranta si corectitudine stabilite prin legislatia specifica operatiunilor cu numerar.

Documente atasate

FișierDimensiune fișierDescărcări
pdf ACTE NECESARE CLADIRI, TERENURI, AUTO PERS JURIDICE350 KB 154
pdf ACTE NECESARE CLADIRI, TERENURI, AUTO PF393 KB 171
pdf Anexa_12 cerere certificat fiscal p. juridice305 KB 145
pdf Anexa_14 - DECLARATIE PENTRU SERVICII DE RECLAMA SI AFISAJ189 KB 101
pdf Anexa-1 -Anexa la declaratia impozit pe cladiri PF305 KB 126
pdf Anexa-1-Declaratie pentru scoatere din evidenta a mijloacelor de transport171 KB 124
pdf Anexa-2 -Anexa la declaratia impozit pe cladiri PJ370 KB 102
pdf Cerere scutire pers cu handicap298 KB 130
pdf Anexa-3 -Anexa la declaratia impozit pe teren PF381 KB 115
pdf Cerere scutire REFUGIAT VETERAN298 KB 114
pdf Declaratie impozit pe spectacole156 KB 97
pdf DECLARATIE scadere cladiri terenuri291 KB 147
pdf ITL - 001 - Declaratie impozit cladiri PF363 KB 212
pdf ITL - 002 - Declaratie impozit cladiri PJ295 KB 132
pdf ITL - 003 - Declaratie impozit teren PF83 KB 252
pdf ITL - 004 - Declaratie impozit teren PJ83 KB 115
pdf ITL - 005 - Declaratie impozit mijl transport PF-PJ279 KB 134
pdf ITL - 006 - Declaratie impozit mijl transport peste 12 tone PF-PJ268 KB 94
pdf ITL - 007 - Declaratie impozit mijl transport pe apa PF-PJ273 KB 82
pdf ITL - 010 - Cerere eliberare certificat fiscal- PF368 KB 145
pdf ITL - 015 - Declaratie-Decizie de impunere taxa afisaj190 KB 98
pdf Anunt colectiv decembrie 2017265 KB 100
pdf Anunt colectiv ianuarie 2018293 KB 69
pdf Anunt colectiv martie 2018311 KB 70
pdf Anunt colectiv februarie 2018318 KB 81
pdf Anunt colectiv Aprilie 2018186 KB 48
pdf Anunt colectiv Iunie 201894 KB 49
pdf Anunt colectiv iunie 2018119 KB 2
pdf Anunt colectiv iulie 2018310 KB 0
pdf Anunt colectiv decizii iulie-august 2018161 KB 22
pdf Anunt colectiv septembrie 2018325 KB 0
pdf Anunt colectiv octombrie 2018291 KB 0
pdf Anunt colectiv noiembrie 2018430 KB 1
pdf Anunt colectiv noiembrie 2018 - 2233 KB 0