Atributii

 • Coordoneaza identificarea surselor de venituri bugetare.
 • Asigura organizarea programarii desfasurarii activitatii inspectorilor fiscali pentru exercitarea controlului materiei impozabile.
 • Coordoneaza încasarea impozitelor, taxelor si a altor venituri bugetare ce se realizeaza de la populatie, agenti economici si persoane juridice.
 • Asigura îndrumarea si controlul muncii inspectorilor precum si a celorlalti salariati care activeaza pe linie de impozite si taxe.
 • Asigura verificarea constatarilor si actelor de impunere, avizarea si valorificarea corespunzatoare a acestora.
 • Coordoneaza organizarea evidentei si contabile, a evidentei fiscale, în conformitate cu prevederile legale si asigura controlul permanent asupra tinerii corecte, la zi a acestora.
 • Coordoneaza programarea aplicarii masurilor de urmarire, încasare, lichidare a obligatiilor fiscale, precum si a aplicarii formelor de executie silita împotriva debitorilor restantieri la plata.
 • Coordoneaza rezolvarea obiectiunilor, contestatiilor si plângerilor împreuna cu personalul subordonat.
 • Urmareste încasarea veniturilor din redevente, locatii de gestiune, taxe de contributie, taxe firme, reclame, panouri publicitare, taxe pentru folosirea domeniului public aferent contractelor si conventiilor încheiate de Primarie cu diversi contribuabili, taxe ecologizare, taxe casatorii, taxe de timbru, taxe de licente, taxe participare licitatii, garantii participare licitatie, chirii spatii de locuit, spatii cu alta destinatie, chirii teren societati, chirii teren garaje, chirii teren agricol, impozite pe cladiri, mijloace auto, navale.
 • Asigura urmarirea si încasarea debitelor, calculeaza majorarile de întârziere si a penalitatile legale de la cei care le datoreaza .
 • Intocmeste înstiintari si somatii de plata catre debitori pentru a-si achita restantele de plata datorate.
 • Intocmeste referate si fise de calcul cu debitele si penalitatile datorate de debitori, pe care le înainteaza la Oficiul juridic, în vederea actionarii lor în judecata, iar în final participa la executarea silita a debitorilor.
 • Raspunde de calculatia impozitelor si taxelor locale, redeventelor si a diverselor venituri de realizat din astfel de încasari.
 • Urmareste respectarea si aplicarea hotarârilor Consiliului local si a altor acte normative în vigoare privind impozitele si taxele locale.
 • Analizeaza cererile privind amânarea, scutirea, esalonarea sau reducerea de plata a diferitelor categorii de impozite, taxe locale, taxe de timbru si documentatia necesara în acest sens, în conformitate cu legislatia în vigoare, dupa care le supune spre aprobare Consiliului local, cu viza directorului economic.
 • Intocmeste rapoarte, informari si dari de seama statistice, privind activitatile încredintate spre rezolvare, pe care le transmite la cei în drept la termenele scadente.
 • Raspunde de corectitudinea încasarilor, fiecare salariat având raspundere materiala sau penala dupa caz, pentru operatiunile financiare pe care le opereaza.
 • Asigura si raspunde de modul cum se desfasoara activitatea, în conditii de siguranta si corectitudine stabilite prin legislatia specifica operatiunilor cu numerar.

Documente atasate

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf ACTE NECESARE CLADIRI, TERENURI, AUTO PERS JURIDICE 350 KB 187
pdf ACTE NECESARE CLADIRI, TERENURI, AUTO PF 393 KB 190
pdf Anexa_12 cerere certificat fiscal p. juridice 305 KB 170
pdf Anexa_14 - DECLARATIE PENTRU SERVICII DE RECLAMA SI AFISAJ 189 KB 115
pdf Anexa-1 -Anexa la declaratia impozit pe cladiri PF 305 KB 144
pdf Anexa-1-Declaratie pentru scoatere din evidenta a mijloacelor de transport 171 KB 199
pdf Anexa-2 -Anexa la declaratia impozit pe cladiri PJ 370 KB 132
pdf Cerere scutire pers cu handicap 298 KB 151
pdf Anexa-3 -Anexa la declaratia impozit pe teren PF 381 KB 131
pdf Cerere scutire REFUGIAT VETERAN 298 KB 140
pdf Declaratie impozit pe spectacole 156 KB 115
pdf DECLARATIE scadere cladiri terenuri 291 KB 163
pdf ITL - 001 - Declaratie impozit cladiri PF 363 KB 233
pdf ITL - 002 - Declaratie impozit cladiri PJ 295 KB 148
pdf ITL - 003 - Declaratie impozit teren PF 83 KB 290
pdf ITL - 004 - Declaratie impozit teren PJ 83 KB 129
pdf ITL - 005 - Declaratie impozit mijl transport PF-PJ 279 KB 154
pdf ITL - 006 - Declaratie impozit mijl transport peste 12 tone PF-PJ 268 KB 114
pdf ITL - 007 - Declaratie impozit mijl transport pe apa PF-PJ 273 KB 97
pdf ITL - 010 - Cerere eliberare certificat fiscal- PF 368 KB 176
pdf ITL - 015 - Declaratie-Decizie de impunere taxa afisaj 190 KB 136
pdf Anunt colectiv decembrie 2017 265 KB 112
pdf Anunt colectiv ianuarie 2018 293 KB 91
pdf Anunt colectiv martie 2018 311 KB 87
pdf Anunt colectiv februarie 2018 318 KB 99
pdf Anunt colectiv Aprilie 2018 186 KB 65
pdf Anunt colectiv Iunie 2018 94 KB 67
pdf Anunt colectiv iunie 2018 119 KB 18
pdf Anunt colectiv iulie 2018 310 KB 16
pdf Anunt colectiv decizii iulie-august 2018 161 KB 37
pdf Anunt colectiv septembrie 2018 325 KB 14
pdf Anunt colectiv octombrie 2018 291 KB 16
pdf Anunt colectiv noiembrie 2018 430 KB 14
pdf Anunt colectiv noiembrie 2018 - 2 233 KB 31
pdf Anunt colectiv decembrie 2018 1 207 KB 14
pdf Anunt colectiv ianuarie 2019 357 KB 0