luni, mai 20Bine ați venit! | Site-ul oficial al Primăriei Gilău

Impozite și taxe

Atribuții

 • Coordoneaza identificarea surselor de venituri bugetare.
 • Asigură organizarea programării desfășurării activității inspectorilor fiscali pentru exercitarea controlului materiei impozabile.
 • Coordonează încasarea impozitelor, taxelor și a altor venituri bugetare ce se realizează de la populație, agenți economici și persoane juridice.
 • Asigura îndrumarea si controlul muncii inspectorilor precum si a celorlalti salariati care activeaza pe linie de impozite si taxe.
 • Asigura verificarea constatarilor si actelor de impunere, avizarea si valorificarea corespunzatoare a acestora.
 • Coordoneaza organizarea evidentei si contabile, a evidentei fiscale, în conformitate cu prevederile legale si asigura controlul permanent asupra tinerii corecte, la zi a acestora.
 • Coordoneaza programarea aplicarii masurilor de urmarire, încasare, lichidare a obligatiilor fiscale, precum si a aplicarii formelor de executie silita împotriva debitorilor restantieri la plata.
 • Coordoneaza rezolvarea obiectiunilor, contestatiilor si plângerilor împreuna cu personalul subordonat.
 • Urmareste încasarea veniturilor din redevente, locatii de gestiune, taxe de contributie, taxe firme, reclame, panouri publicitare, taxe pentru folosirea domeniului public aferent contractelor si conventiilor încheiate de Primarie cu diversi contribuabili, taxe ecologizare, taxe casatorii, taxe de timbru, taxe de licente, taxe participare licitatii, garantii participare licitatie, chirii spatii de locuit, spatii cu alta destinatie, chirii teren societati, chirii teren garaje, chirii teren agricol, impozite pe cladiri, mijloace auto, navale.
 • Asigura urmarirea si încasarea debitelor, calculeaza majorarile de întârziere si a penalitatile legale de la cei care le datoreaza .
 • Intocmeste înstiintari si somatii de plata catre debitori pentru a-si achita restantele de plata datorate.
 • Intocmeste referate si fise de calcul cu debitele si penalitatile datorate de debitori, pe care le înainteaza la Oficiul juridic, în vederea actionarii lor în judecata, iar în final participa la executarea silita a debitorilor.
 • Raspunde de calculatia impozitelor si taxelor locale, redeventelor si a diverselor venituri de realizat din astfel de încasari.
 • Urmareste respectarea si aplicarea hotarârilor Consiliului local si a altor acte normative în vigoare privind impozitele si taxele locale.
 • Analizeaza cererile privind amânarea, scutirea, esalonarea sau reducerea de plata a diferitelor categorii de impozite, taxe locale, taxe de timbru si documentatia necesara în acest sens, în conformitate cu legislatia în vigoare, dupa care le supune spre aprobare Consiliului local, cu viza directorului economic.
 • Intocmeste rapoarte, informari si dari de seama statistice, privind activitatile încredintate spre rezolvare, pe care le transmite la cei în drept la termenele scadente.
 • Raspunde de corectitudinea încasarilor, fiecare salariat având raspundere materiala sau penala dupa caz, pentru operatiunile financiare pe care le opereaza.
 • Asigura si raspunde de modul cum se desfasoara activitatea, în conditii de siguranta si corectitudine stabilite prin legislatia specifica operatiunilor cu numerar.

Documente atașate

Fișier Descărcări
pdf ACTE NECESARE CLADIRI, TERENURI, AUTO PERS JURIDICE 297
pdf ACTE NECESARE CLADIRI, TERENURI, AUTO PF 236
pdf Anexa_12 cerere certificat fiscal p. juridice 217
pdf Anexa_14 - DECLARATIE PENTRU SERVICII DE RECLAMA SI AFISAJ 136
pdf Anexa-1 -Anexa la declaratia impozit pe cladiri PF 169
pdf Anexa-1-Declaratie pentru scoatere din evidenta a mijloacelor de transport 220
pdf Anexa-2 -Anexa la declaratia impozit pe cladiri PJ 153
pdf Cerere scutire pers cu handicap 179
pdf Anexa-3 -Anexa la declaratia impozit pe teren PF 150
pdf Cerere scutire REFUGIAT VETERAN 178
pdf Declaratie impozit pe spectacole 132
pdf DECLARATIE scadere cladiri terenuri 181
pdf ITL - 001 - Declaratie impozit cladiri PF 258
pdf ITL - 002 - Declaratie impozit cladiri PJ 168
pdf ITL - 003 - Declaratie impozit teren PF 312
pdf ITL - 004 - Declaratie impozit teren PJ 145
pdf ITL - 005 - Declaratie impozit mijl transport PF-PJ 178
pdf ITL - 006 - Declaratie impozit mijl transport peste 12 tone PF-PJ 132
pdf ITL - 007 - Declaratie impozit mijl transport pe apa PF-PJ 112
pdf ITL - 010 - Cerere eliberare certificat fiscal- PF 231
pdf ITL - 015 - Declaratie-Decizie de impunere taxa afisaj 162
pdf Anunt colectiv decembrie 2017 123
pdf Anunt colectiv ianuarie 2018 115
pdf Anunt colectiv martie 2018 105
pdf Anunt colectiv februarie 2018 119
pdf Anunt colectiv Aprilie 2018 85
pdf Anunt colectiv Iunie 2018 89
pdf Anunt colectiv iunie 2018 40
pdf Anunt colectiv iulie 2018 43
pdf Anunt colectiv decizii iulie-august 2018 63
pdf Anunt colectiv septembrie 2018 39
pdf Anunt colectiv octombrie 2018 39
pdf Anunt colectiv noiembrie 2018 44
pdf Anunt colectiv noiembrie 2018 - 2 65
pdf Anunt colectiv decembrie 2018 1 54
pdf Anunt colectiv ianuarie 2019 48
pdf Anunt colectiv luna februarie 2019 36
pdf Anunt colectiv luna martie 2019 21
pdf Anunt colectiv luna martie 2019 decizii de impunere 21
pdf Anunt colectiv luna aprilie 2019 19
pdf Anunt colectiv luna mai 2019 1