luni, noiembrie 18Bine ați venit! | Site-ul oficial al Primăriei Gilău

Anunț de participare – contracte de finanțare nerambursabilă pentru domeniile cultură, sport, educație, social

Instituţia Primăria Gilău invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport, educaţie, social.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură / sport / educație / culte / social pe anul 2019 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
  2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: bugetul local, 30.000 lei
  3. Durata proiectelor: 01.04.2019 până în data de 31.12.2019
  4. Intervalul pentru depunerea propunerilor de proiect: 29.03. 2019 – 04.04.2019, ora 14 respectiv 1.05.2019 – 31.05.2019 ora 14
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria comunei Gilău, strada Principală, nr 723, județul Cluj
  6. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 04.2019 – 06.04.2019 respectiv 03.05.2019 – 04.05.2019

 

Date de contact: Mănăstireanu Cristina, secretar al com. Gilău, telefon/fax 0264-371646, e-mail primariagilau@yahoo.com.