duminică, decembrie 15Bine ați venit! | Site-ul oficial al Primăriei Gilău

Lună: martie 2019

Anunț de participare – contracte de finanțare nerambursabilă pentru domeniile cultură, sport, educație, social

Anunț de participare – contracte de finanțare nerambursabilă pentru domeniile cultură, sport, educație, social

Anunțuri, Important
Instituţia Primăria Gilău invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport, educaţie, social. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură / sport / educație / culte / social pe anul 2019 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: bugetul local, 30.000 lei Durata proiectelor: 01.04.2019 până în da
Anunț concurs CONSILIER, grad profesional superior, clasa I, în cadrul SERVICIULUI FINANCIAR-CONTABIL

Anunț concurs CONSILIER, grad profesional superior, clasa I, în cadrul SERVICIULUI FINANCIAR-CONTABIL

Important, Ocupare posturi publice
Primăria comunei Gilău, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție : Consilier, grad profesional superior, clasa I, în cadrul SERVICIULUI FINANCIAR-CONTABIL. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiții specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 7 ani. Atribuții Îndeplinește, conform prevederilor legale, atribuțiile de executor fiscal Procedează la întocmirea actelor de executare silită pentru contribuabili persoane fizice care n