joi, iunie 20Bine ați venit! | Site-ul oficial al Primăriei Gilău

Lună: iulie 2018

Anunț concurs INSPECTOR în cadrul BIROULUI INVESTIȚII, URBANISM, DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII, AMENAJAREA TERITORIULUI

Anunț concurs INSPECTOR în cadrul BIROULUI INVESTIȚII, URBANISM, DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII, AMENAJAREA TERITORIULUI

Ocupare posturi publice
Primăria comunei Gilău, organizează concurs pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante : INSPECTOR, grad profesional superior, clasa I, în cadrul BIROULUI INVESTIȚII, URBANISM, DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII, AMENAJAREA TERITORIULUI.  Condiţii generale Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. (1)Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de preveder
Anunțconcurs INSPECTOR (TOPOGRAF) în cadrul Compartimentului Fond Funciar, Cadastru

Anunțconcurs INSPECTOR (TOPOGRAF) în cadrul Compartimentului Fond Funciar, Cadastru

Ocupare posturi publice
Primăria com. Gilău organizează concurs de recrutare, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuţie vacante de: INSPECTOR (topograf), cu studii superioare, treapta profesională IA, în cadrul Compartimentului Fond Funciar, Cadastru.  Data susţinerii concursului Proba scrisă se va desfăşura la sediul Primăriei Gilău, în data de 7 august 2018
ZILELE COMUNEI GILĂU – ediția a VIII-a

ZILELE COMUNEI GILĂU – ediția a VIII-a

Evenimente cultural-sportive
În zilele de 23 și 24 iunie 2018 locuitorii comunei Gilău au lăsat deoparte alte  griji și s-au alăturat administrației locale, pentru a sărbători împreună tradițiile comunei. Printre musafiri s-a numărat și delegația din comuna   Iszkaszentgyorgy (Ungaria), comună înfrățită cu localitatea noastră. Cetățenii noștri au avut posibilitatea de a petrece două zile de relaxare, de socializare și de contact cu mesagerii culturii din alte zone. Primarul comunei, dl. Ing.Dumitru Sfârlea, a premiat 7 cupluri care au împlinit 50 de ani de căsnicie neîntreruptă, iar Consiliul local Gilău in baza unei bune colaborări continue a oferit titlul de Cetățean de onoare d-lui Gall Attila, primarul comunei Iszkaszentgyorgy (Ungaria). Comuna Gilău își dorește să fie o comunitate unită, nu doar
Anunțconcurs CONSILIER în cadrul SERVICIULUI  FINANCIAR-CONTABIL

Anunțconcurs CONSILIER în cadrul SERVICIULUI  FINANCIAR-CONTABIL

Ocupare posturi publice
Primăria comunei Gilău, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant pentru funcţia publică : CONSILIER, grad profesional principal, clasa I, în cadrul SERVICIULUI FINANCIAR-CONTABIL Condiţii de participare la concurs : Condiţii generale Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.     (1) Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta minimă reglemen